Bilde fra sjøen av lokaler ved solheimsviken

Næringsmegling

Vår avdeling har erfarne medarbeidere med høy eiendomsfaglig kompetanse, et stort kontaktnett og  god kjennskap til markedet.Vi leverer meglertjenester og rådgivning innen næringseiendom og har som mål å skape trygghet for våre kunder med høy kvalitet i arbeidet.

Foto av utsiden av kontoret til Kaland & partners

Vi bistår våre kunder i alle fasene av handelen

VED SALG:

  • verdsettelse av eiendommens virkelige verdi
  • definering av målgrupper
  • tilrettelegging av dokumentasjon og prospekt
  • markedsføring og visninger
  • forhandlinger og utarbeidelse av kjøpekontrakt
  • due diligence støtte til overtagelse og oppgjør

VED KJØP

  • strategi- og målutarbeidelse
  • investeringsplan
  • generell rådgivning
  • målrettet søk etter kjøpsobjekt

Ved målrettet søk etter kjøpsobjekter bistår vi både med kartlegging, verdivurdering av kjøpsobjekt, bistand og utarbeidelse av bud, forhandlinger, bistand og utarbeidelse av kjøpekontrakt i tillegg til overtagelse og oppgjør.

Verdivurdering

Vi utarbeider uavhengige analyser og verdivurderinger for å få anslått en riktig verdi på eiendommen, porteføljen eller selskapet. Vurdering og fastsettelse av verdi danner grunnlaget strategiske og finansielle beslutninger, og brukes ofte ved planlegging av transaksjon, finansiering/refinansiering, presentasjon for finansiering i obligasjonsmarkedet, emisjoner i eiendomsselskap/-fond, rapportering til eiere osv.

Utleiemegling

Ved konstant å overvåke utleiemarkedet, har vi har god oversikt over fremtidige bevegelser og endringer.Vi vet hvem som er, og hvem som skal i markedet for enten å flytte eller reforhandle. Således vet vi også hva det er som skal til for å løse oppdraget.

Næringseiendommer for salg og leie

Kontakt oss

Navn*:

E-post*:

Telefon:

Formål:

Melding:

Anti-spam:

captcha

oyvind_p

Øyvind Engan
Næringsmegler MNEF

48 88 84 88
oe@kapa.no.