• Miriam Brekke

  Eiendomsmegler

  48 88 84 05 / mb@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Sentral og attraktiv boligtomt i Åsane – populært og barnevennlig område – gode sol og utsiktsforhold – Bør sees!

Åslia 61, 5115 Ulset

Prisantydning

2 980 000,-

Omkostninger totalt

85 742,-

Totalpris inkl. omkostninger

3 065 742,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
74 500,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 980 000,-)
9 900,-  Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Boligtomt
Eieform: Selveier
Kommunenr.: 4601
Gårds/Bruksnr.: 190/95
Ideell andel: 1/1
Tomteareal: 1 070 m²
Kommunale avg.: 1 669,-
Ligningsverdi: 135 670,-
Dato ligningverdi: 31.12.2017
Meglers ref.nr.: 3190153

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Åslia 61
5115 Ulset


Eiendommen består i dag av skrånet naturtomt med trær og utmark. Dette er en råtomt og må opparbeides.
Standard
Velkommen til Åslia 61!

En boligtomt på 1070m² beliggende i et populært og attraktivt boligområde i Åsane. Her er det kort avstand til barnehage, skole, butikk og kollektivtransport.

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av ny bolig.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.
Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser kan sees hos megler eller sendes på forespørsel.

Planer kan også ses elektronisk på www.bergenskart.no/braplan/
Tomteareal
1070 m²
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Parkering må opparbeides på egen tomt etter gjeldende bestemmelser.
Ansvarlig Megler

Vidar Nøttveit
Eiendomsmegler
48 88 84 02
vn@kapa.no

Kaland & Partners
Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

18.03.2020 14:31

Diverse
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.
Overtagelse
Overtagelse etter nærmere avtale mellom partene.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg.
For eiendommen gjelder følgende planer:

Reguleringsplaner på grunnen:
- ÅSANE. ROLLAND - STORÅSEN, planid: 3680000, berøringsgrad 93,2%
- ÅSANE. ROLLAND - STORÅSEN, ENDRING I FELT S1, S3 OG S6, planid: 3680100, berøringsgrad 6,8%

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
- ÅSANE. GNR 208 BNR 21, ROLLAND - STORÅSEN, planid: 3680204
- ÅSANE. GNR 208 BNR 21, ROLLAND - STORÅSEN, planid: 3680206

Reguleringsplaner under arbeid:
- ÅSANE. GNR 208 BNR 350 M.FL., FV 267 ÅSAMYRANE, HESTHAUGVEGEN-NYBORG, planid: 65990000, berøringsgrad 99,9%

Kommuneplan:
- KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018, planid: 65270000, berøringsgrad 100%

Hensynssoner kulturmiljø i kommuneplanen:
- KpAngittHensynSone - Historiske veifar, berøringsgrad 4,6%

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
- KpStøySone - Vei støy - gul sone, berøringsgrad 100%

Planopplysninger og -kart kan ses hos megler.

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Odel: Det er ikke knyttet odel til eiendommen.
Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter
Det er ikke tinglyste servitutter eller rettigheter på eiendommen.
Informasjon om vedlegg
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Kart, reguleringsplan og selgers egenoppgave følger som vedlegg til salgsoppgaven

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Tomten har en vestvendt beliggenhet i et rolig og veletablert område i Åsane. Eiendommen har en tilbaketrukket og usjenert beliggenhet uten gjennomgangstrafikk. Omgivelsene rundt er rolig og barnevennlige hvor det er kort avstand til barnehager og skoler. Selegrend barnehage, Rolland/Ulsetåsen barnehage, Rolland skole, Blokkhaugen skole og Åsane videregående skole ligger i nærheten av eiendommen. Området byr på flere tur- og fritidsmuligheter som bl.a. turer opp Rollandsfjellet, Høgstefjellet eller Veten. Siste nevnte er det høyeste fjellet i Åsane, og på toppen kan du nyte storslått utsikt over mot Nordhordland og Knarvik. Bydelen kan tilby flotte bade- og fiskemuligheter, og et yrende liv om sommeren.

Det er en kort kjøretur til nærmeste butikk, hvor Kiwi Rolland ligger knappe 700 meter fra tomten. Dersom du ønsker flere alternativer kan Åsane tilby flere sentre som har et bredt utvalg av ulike butikker. Du finner bl.a. Åsane senter, Horisont, Gullgruven og IKEA knappe 5 minutter unna med bil. Her er det butikker som dekker de fleste behov, samt flere spisesteder og treningssenter.

Det er gode kollektivtilbud i området, og nærmeste bussholdeplass ligger 3 minutters gange fra eiendommen. Det går hyppige avganger både til Bergen sentrum og videre mot Knarvik. Velger du å ta bilen er du i Bergen sentrum på 12 minutter.
Bebyggelsen
Området er hovedsakelig bebygd med eneboliger og flermannsboliger.
Adkomst
Fra Bergen sentrum følger man hovedveien mot Åsane. Ta av ved Åsane Storsenter, og ta til venstre i rundkjøringen. Deretter tar du til høyre inn på Rollandslia og følger veien videre før du svinger til venstre inn påÅsligrenda.

Det vil skiltes med Kaland & Partners visningsskilt ved fellesvisninger.

Prisantydning

2 980 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

3 065 742,-

Total kjøpesum

3 065 742,-

Ligningsverdi

135 670,-

Kommunale avgifter
Kr. 1 669 pr. år
Per i dag betales det kun for eiendomsskatt. De kommunale avgifter som betales etter tomt er bebygd vil være vesentlig høyere. Kommunale avgifter vil ikke fastsettes før det foreligger brukstillatelse.
Faste løpende kostnader
Eiendommen er ubebygd og per i dag betales det kun for eiendomsskatt. Det må påregnes årlige utgifter til kommunale avgifter, renovasjon, eiendomsskatt, energi/strøm, bygningsforsikring og fellesutgifter drift og vedlikehold av vei, vann- og avløpsledninger. Listen er ikke uttømmende.
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget ihht. Kaland & Partners sin fornøydgaranti. Det betyr at man som selger hos Kaland & Partners betaler kr. 0,- til megler dersom vi ikke får solgt boligen og oppdraget trekkes.  Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 59.900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr. 9.900,- for tilrettelegging, kr. 19.900,- for markedspakke, kr. 4.450,- for oppgjørskostnad, kr. 412,- for saldoforespørsel, kr. 227,- for e-signering og kr. 490,- for pantattester/grunnbok.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokat-bistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Pris for denne boligen: Kr 9900,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no