• Kristoffer Mjøs

  Daglig leder Åsane / Partner / Fagansvarlig / Eiendomsmegler

  48 88 84 06 / km@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Oppussingsobjekt: Stor 4-roms (opprinnelig 5-roms) leilighet – solrik terrasse på 39 kvm med utsikt – fast garasjeplass

Liaflaten 18, 5132 Nyborg

SOLGT

Liaflaten 18
5132 Nyborg
Libakken borettslag

Andelsnummer

5

Stor 4-roms andelsleilighet som ligger i terrasseblokkens 3. etasje.
Inneholder: Entré, mellomgang, gang, bad, vaskerom, to boder, toalett, tre soverom, stue og kjøkken. Utgang fra stue og kjøkken til stor solrik terrasse på 39 kvm.
Det medfølger en ekstern bod samt fast garasjeplass i lukket garasjeanlegg.
Standard
Velkommen til Liaflaten 18 i Åsane. Stor og romslig 4-roms andelsleilighet med flott beliggenhet. Leiligheten ligger i 3. etasje i terrasseblokk og har terrasse på hele 39 kvm! Denne er sørvest-vendt som gir gode solforhold samt fri utsikt over nærområdet. Boligen er opprinnelig 5-roms, men vegg til ett soverom er fjernet til fordel for større stue. Boligen holder generelt eldre standard med behov for oppussing av alle rom for å imøtekomme dagens krav til standard. Det medfølger fast garasjeplass i lukket garasjeanlegg.

Innvendig består overflatene primært av teppe på gulv, med unntak av entré og stue som har parkett. Vegger består primært av tapetserte overflater og himling av malt betong. Stuen har panel i himling. Bad har fliser på gulv/vegger og malt betong i himling. Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, toalett, dusjhjørne og dusjgarnityr. Avtrekksventil i kasse. Vaskerom har våtromsbelegg på gulv, malt platekledning/betong på vegger og malt betong i himling. Inneholder: Utslagsvask, tørkeskap og opplegg for vaskemaskin. Avtrekksventil i kasse. Praktisk med separat gjestetoalett som ligger ved entréen.

Romslig kjøkken som har kjøkkeninnredning med slette fronter og ett overskap med glassfront. Inneholder: Laminert benkeplate, stål vaskekum, ventilator og opplegg for oppvaskmaskin. Kjøkkenet er av god størrelse mye benk- og skapplass samt god plass til spisebord. Mange store vindusflater samt utgang til terrasse. Utgang til terrassen er det også fra stuen. Både foran stue og kjøkken er det elektriske markiser. Terrassen er sørvest-vendt med gode solforhold samt flott utsikt.

Dette er en romslig leilighet med flott beliggenhet. Et perfekt utgangspunkt for den nevenyttige.
Byggeår

1980

Tomteareal
25128 m²
Tomt/Eierform

Fellestomt

Parkering
Det medfølger en parkeringsplass i garasjeanlegg under naboblokk (Liaflaten 17-23). Gjesteparkering på oppmerkede plasser.
Arealbeskrivelse

Entré, mellomgang, gang, bad, vaskerom, toalett, tre soverom, stue og kjøkken.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv på bad.

Sikringskap i mellomgang.
Inneholder: Skrusikringer (en automatsikring).
Kurser:
25 ampere: 1 stk.
16 ampere: 7 stk.
Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket . Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke boligen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.
Tilstandsrapport utført av
Kristoffer Bjerk Hansen
Ansvarlig Megler

Kristoffer Mjøs
Daglig leder - Eiendomsmegler - Partner
48 88 84 06
km@kapa.no

Kaland & Partners
Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

29.08.2020 11:10

Byggemåte
Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell. Grunnmur/fundamenter av betong. Blokken er oppført i plasstøpte konstruksjoner som bærevegger/etasjeskillere. Ytterveggene er utført i trekonstruksjoner men utvendig trekledning og fasadeplater. Flat takkonstruksjon. Tekket med takbelegg. Taket er ikke besiktiget og derfor ikke tilstandsvurdert. Sør-vestvendt terrasse på 39,1 m² med utgang fra stue. Terrassen er belagt med terrassebord. Rekkverk av blomsterkasse av betong med påmonterte liggende bord. Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,9 m. Se forøvrig vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse og vurdering av eiendommen.
Tilbehør
Leiligheten er ryddet og vasket før annonsering. Boligen vil ikke bli ytterligere rengjort eller ryddet etter visning. Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven medfølger kun integrerte hvitevarer.
Dyrehold
Av lagets vedtekter fremgår det at selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Formaliteter
Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om oppussing, vedlikehold og påkostninger av bygninger og fellesarealer. Borettslagets generalforsamling velger styre og behandler regnskap, budsjett og andre viktige saker som for eksempel bygningenes behov for utbedringer. Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan kjøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie. Borettslagsmodellen bygger på brukereierprinsippet, som innebærer at den som eier andelen også er den som skal bo der. Som en følge av dette har borettslagsloven regler om hvem som kan eie andeler i borettslag. Utgangspunktet er at bare fysiske personer kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller andre kan eie en andel sammen, men det forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra regelen bla. at bare fysiske personer kan eie andeler i borettslag og at andel
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for nybygg datert 7.11.1980. Utskrift kan ses hos megler.
Informasjon om borettslaget

Libakken borettslag (org.nr. 953359057)

Offentlige planer/konsesjonsplikt
Reguleringsplan på grunn:
Planid: 3690000
Plannavn:Åsane. Gnr 207 bnr 1, 2 mfl., Flaktveit, Li felt I
Ikrafttrådt: 29.10.1976
Dekningsgrad: 92,3 %
Formål: Boligområde

Planid: 64420000
Plannavn:Åsane. Gnr 207 bnr 59 mfl., Liavegen, boliger
Ikrafttrådt: 21.11.2018
Dekningsgrad: 7,7 %
Formål for denne eiendom: Naturområde, grønnstruktur, kjøreveg m.m.
Denne reguleringsplanen omhandler også nabotomt hvor det er igangsatt oppføring av nye leilighetsbygg. Det må forventes støy fra pågående arbeid i byggeperioden. Kontakt megler eller se liaparken.no for mer info.

Det er reguleringsplan under arbeid for naboeiendom gnr 207 bnr 126 med planid 65130000, saksnr. 201611282. Styret har fått fullmakt fra generalforsamling til å starte arbeid med ny reguleringsplan og detaljplanlegging av borettslagets muligheter for rehabilitering og fortetting av blokkbebyggelse.

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel for 2018 (planid 65270000) avsatt til bebyggelse og anlegg (98,3 %) og grønnstruktur (1,7 %).

Kommunedelplan under arbeid:
Planid 66290000
Plannavn:Åsane. Strategisk planprogram for Åsane Sentrale deler
Saksnr. 201823981

Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel eller konsesjonsplikt til eiendommen.
Mangler
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det i hovedsak satt tilstandsgrad 1 og 2 på alle bygningsdeler som er vurdert. TG:2 er satt på drenering, etasjeskiller, bad, vaskerom, toalett, kjøkken og innvendige overflater. Det oppfordres til å sette seg ekstra godt inn i disse punktene.
 
Se selgers egenerklæring som ligger vedlagt og vedlagt tilstandsrapport utført av takstmann Kristoffer Bjerk Hansen. Dokumentene gir en utdypet beskrivelse av boligen.
Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er forhåndutlyst hvor én søker har meldt seg. Kfr. megler for ytterligere info.

Utleieadgang
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1. ledd nr. 3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset, og andelseiere i borettslag har uten styrets godkjennelse rett til å leie ut på døgn- og ukesbasis opptil 30 dager i året, (kortidsleie).
Eiendommen har kun en boenhet og ingen utleiedel.
Styregodkjennelse
Ervervet krever godkjenning av borettslagets styre. Dersom styret i borettslaget ikke godkjenner kjøper som ny eier, må boligen videreselges for kjøpers regning og risiko.
Informasjon om vedlegg
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger, meglers egne undersøkelser og er ufullstendig uten alle vedlegg (tilstandsrapport og selgers egenerklæring er vedlagt i salgsoppgave).
 
Interessenter oppfordres til å gjøre en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Boligen ligger flott til i et etablert og velfungerende boligområde på Li i Åsane. Leiligheten ligger flott til i byggets 3. etasje med stor terrasse og fri utsikt over nærområdet. Sørvest-vendt terrasse med gode solforhold. I nabolaget er det flere grøntarealer med benker og plener. Pent opparbeidet gruset tursti rundt Liavatnet.

Med den sentrale beliggenheten har man de fleste fasiliteter innenfor gangavstand fra boligen. Blant annet finner du både barnehager, barne- og ungdomsskole, dagligvarebutikker, shoppingfasiliteter m.m. i nærområdet. Er man avhengig av kollektivtransport er det meget gode bussforbindelser og kort vei til bussholdeplass. Omtrent 15 minutter med bil til Bergen sentrum.

Kort vei til Gullgruven senter med både dagligvarebutikk og shoppingmuligheter. Kort vei er det også til Åsane Storsenter og Horisont. Nærbutikk finner du kun et par minutter gange fra boligen.

Åsane har et svært aktivt idrettsmiljø med flere treningssentre, fotballag på alle aldre og nivå, samt breddeidrett som turn, dans og mer.
Bebyggelsen
Området består hovedsakelig av blokkbebyggelse. Det arbeides med bygging av nye leilighetsbygg i området.
Adkomst
Fra Bergen sentrum kjør Åsaneveien forbi Åsane storsenter og ta av motorveien ved Gullgruven. Ta til venstre i rundkjøringen og følg veien forbi Esso. Ved første lyskryss, ta til høyre inn Flaktveitvegen og deretter første til høyre inn i Liavegen. Følg veien forbi vannet og ta til venstre inn i Liaflaten. Leiligheten ligger da i terrasseblokk på venstre side av veien. Følg skiltning til nr. 18 som ligger i 3. etasje. Det vil bli skiltet med Kaland & Partners visningsskilt ved annonserte visninger.

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er forhåndutlyst hvor én søker har meldt seg. Kfr. megler for ytterligere info.

Felleskostnader
Kr 6 707,- Mnd
Kommunale avgifter, eiendomsskatt, byggforsikring (ikke innbo og løsøre), vedlikehold og drift av borettslaget, kabel-tv, garasjeleie, strøm (a-konto) etc.

Totale fellesutgifter er fordelt slik:
Felleskostnader 5 315
Tilleggsytelser: Garasjeleie 90
Renhold 80
Kabel-tv 400
Strøm: 822

Det er felles innkjøp av strøm i laget. Àkonto strøm faktureres på giro for felleskostnader.
Ansvarsforhold fellesutgifter
Borettslaget er dekket av Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS (BBL Finans). Laget er sikret mot tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, etter gjeldende vilkår. Avtalen om sikring er gyldig til den sies opp av en av partene.

Boligselskapet har inngått avtale om forskutterte felleskostnader med boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS.
Lånevilkår fellesgjeld
Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 34117776311, Fana Sparebank Eiendomsfinansiering
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 06.08.2020: 1.85% pa.
Antall terminer til innfrielse: 65
Saldo per 06.08.2020: 54 029 488
Andel av saldo: 647 274
Første termin/første avdrag: 30.06.2020
Siste termin 31.12.2052
Fellesgjeld og felleskostnader
Når et borettslag stiftes og bygningene oppføres er finansieringen normalt todelt. En del - innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper og er den delen som kjøper selv fremskaffer ved kjøpet. Den resterende delen - som kan være fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån som borettslaget tar opp og tilbakebetales av fellesskapet/andelseierene. Det er svært viktig å legge sammen både innskudd og andel fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen. Ved senere overdragelser har normalt markedsprisen/salgssummen vært tildels betydelig høyere enn det opprinnelige innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig marked kan den også være lavere. Renter og avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes borettslagets ordinære drift så som forsikring, offentlige avgifter, forretningsførsel og en del vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet kunne gi store endringer i de månedlige kostnadene.
Kommunale avgifter
Inkludert i felleskostnader.
Eiendomskatt
Inkludert i felleskostnader.
Faste løpende kostnader
Felleskostnader og forsikring for innbo og løsøre etc. Listen er ikke uttømmende.
Kan man bli ansvarlig for naboens gjeld ?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke borettslaget andre "inntekter" enn den månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier. Dersom noen av disse slutter å betale sitt månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i laget og kan føre til at fellesutgiftene (midlertidig) måøkes for at laget skal klare å betale sine forpliktelser til långivere, kommune, forsikringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere misligholder sine månedlige innbetalinger av felleskostnader kan borettslaget imidlertid til slutt kunne selge den enkelte andelen på tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt tilgodehavende - forutsatt at salgssummen er høy nok til å dekke utestående felleskostnader og evt. andre krav.
IN-ordning, Sikringsfond mv.
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs.at den enkelte andelseier kan inngå avtale om å nedbetale hele eller deler av sin andel av felleslån. Man vil da få lavere månedlige felleskostnader. Redusert andel av felleskostnader vil normalt føre til at den som evt kjøper den aktuelle boligen senere må finansiere en større del av kjøpesummen selv. Videre er noen borettslag tilknyttet sikringsordninger som gjør at borettslagets risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere informasjon om dette vil fremkomme av salgsoppgaven.
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget. Det betyr at man som oppdragsgiver hos Kaland & Partners betaler kr 0,- til megler dersom boligen ikke blir solgt og/eller oppdraget trekkes. Det er for øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 59 900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr 14 900,- for tilrettelegging, kr 22 400,- for markedspakke, kr 2 500,- per visning, kr 4 450,- for oppgjørskostnad, kr 412,- for saldoforespørsel, kr 227,- for e-signering og kr 490,- for pantattester/grunnbok.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker advokatbistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet (forsikringen har egenandel). Forsikringen må tegnes senest under kontraktsmøtet. Pris for denne boligen: Kr 4400,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no