• Petter Krantz

  Daglig leder Sentrum / Megler MNEF/ Partner

  45 20 04 00 / pk@kapa.no

 • Svenn-Erik Bendiksen

  Eiendomsmeglerfullmektig

  48 88 84 04 / sb@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Naust på 92 m2 over 2 plan fra 2010 – naturskjønne omgivelser – felles kai – kort avstand til dagligvarebutikk og buss

Rophammaren, 5379 Steinsland

Prisantydning

1 250 000,-

Omkostninger totalt

42 372,-

Totalpris inkl. omkostninger

1 292 372,-

Omkostninger

31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))

Bruksareal 92 m²
Bruttoareal 102 m²
Tomteareal 123 m²
   
Boligtype Annet
Eieform Selveier
Kommunale avgifter 266,-
Takst dato 14.02.2019
   
Byggeår 2010
Kommunenr. 4626
Gårdsnr. 125
Bruksnr. 86
Ideell andel 1/1
Meglers ref.nr. 5190035

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Standard
Kaland & Partners ved Petter Krantz har gleden av å presentere dette vakre naustet på Steinsland i Sund kommune. 

Naustet er fra 2010 og går over to plan med sin solide størrelse på 92m2. Her er det god plass til både båt og oppbevaring.

Naustet er beliggende i sjøkanten og har svært gode bade- og fiskemuligheter. Ved inngangsparti er det opparbeidet med terrassedekke samt at det også er støpt dekke i front med båtfeste. Betongkaien i front er felles for naustene og det foreligger ikke tinglyst rett til båtfeste.

Det er innlagt strøm i naustet. Sikringsskap er plassert i u-etg og inneholder: Automatsikringer med 4 stk kurser, 40 amp hovedsikring og overspenningsvern.

Det vises til vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse og selgers egenerklæring for vurdering av naustet.
Innhold
Pent og romslig naust over 2 plan. Bygget i 2010.
Inneholder: Naust med port i front i underetasjen og en uinnredet 1 etasje.
Meget god plass til båt og oppbevaring.
Parkering på eiendommen.
Tomten er opparbeidet med en felles betong kai i front av naustene.
Ansvarlig Megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
45 20 04 00
pk@kapa.no

Salgsoppgavedato

10.01.2020 11:36

Parkering
Parkering på eiendommen.
Oppvarming
Det er ingen kilder til oppvarming i naustet.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Byggemåte
Grunnmur av betong samt betongvegg eller murt vegg av blokker. Ukjent drenering, antatt selvdrenerende masser av sprengstein.

Bindingsverk av trekonstruksjoner. Vindtett, lektet og kledd med liggende dobbeltfalset kledning.

Vinduer og dører:
Vinduer av isolerglass i trekarmer.
Terrassedør er av paneletet tredør med felt av isolerglass.
Ytterdør 1 etg har isolerglass i karm av pvc.
Panelet treport i front av naust (u-etg).

Innvendige overflater:
U-etg:
Gulv: Betong gulv.
Vegger: Sponplater, betong.
Himling: Sponplater.

1 etg:
Gulv: Sponplater.
Vegger: Uinnredet.
Himling: Uinnredet.

Innvendig enkel tretrapp.

Etasjeskillere av bjeklelag/trevirke

Saltak. Konstruksjon av takstoler tekket med sutakbord, lekter og betong takstein. Renner og nedløp av plast.

Takstmann har oppgitt Tilstandsgrad 1 (TG:1) på alle bygningsdeler
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Reguleringsplan
Plannamn/planidentitet: Reguleringsplan Nordre Toft gnr. 25 bnr. 37, 42, 43, 44, 45.
Vedtatt 20.06.06
Formål: Naust og kaianlegg

Reguleringsbestemmelser, kommuneplaner, arealplaner og annen planinformasjon kan sees på Sund Kommune sine hjemmesider eller det kan tilsendes på mail ved forespørsel til megler.

Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.
Formaliteter
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om årlig avgift på renovasjon fra ekstern leverandør (BIR).

Eiendomsmegleren er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Beliggenhet
Naustet ligger idyllisk plassert på Steinsland i Sund kommune helt inntil sjøkanten med svært gode bade- og fiskemuligheter.

En kort spasertur unna naustet befinner det seg et romslig og fint område med 300m strandlinje på Rophammaren. Her befinner det seg parkeringsplass for 18 biler, toalett, leiderar og stupebrett. Her kan du ta med deg familie og venner og nyte late varme sommerdager. Kort vei fra naustet finnes det og flere fine turterreng i nærområdet.

Selv om naustet ligger vakkert til nede med sjøkanten, er det også kort avstand til både bussholdeplass og nærbutikk.

Rett over sundet finner man Steinsland kai og Den Gamle Landhandelen.

Det tar ca. 40 minutter med bil til Bergen sentrum.

Se vedlagt nabolagsprofil for mer informasjon om hva området har å by på!
Bebyggelsen
Området består hovedsakelig av tilsvarende naust-bebyggelse.
Adkomst
Rophammaren er første avkjørsel til venstre etter Tofterøybroen. Naustet ligger som nummer 7 fra innkjørselen nede med sjøkanten.

Det vil bli godt skiltet med Kaland & Partners visningsskilt på fellesannonserte visningsdager.

Prisantydning

1 250 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

1 292 372,-

Total kjøpesum

1 292 372,-

Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no