• Petter Krantz

  Daglig leder Sentrum / Megler MNEF/ Partner

  45 20 04 00 / pk@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Stor og solrik tomt. Sjøutsikt og naturskjønne omgivelser. Godkjent for oppføring av fritidsbolig. Rett til 2 p-plasser

Bratshaug, 5917 Rossland

Prisantydning

250 000,-

Omkostninger totalt

7 592,-

Totalpris inkl. omkostninger

257 592,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
6 250,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Hyttetomt
Eieform: Selveier
Kommunenr.: 4631
Gårds/Bruksnr.: 353/16
Ideell andel: 1/1
Tomteareal: 833 m²
Meglers ref.nr.: 5190119

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Bratshaug
5917 Rossland


En stor naturtomt med sjarmerende beliggenhet i naturskjønne og idylliske omgivelser. Solrik sør-vestvendt beliggenhet og flott utsikt over omkrigliggende områder og mot Herdla, Sture, Eldsfjellet, og deler av den nordre innseilingen til Bergen, Herdlefjorden. Det foreligger i dag en dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Tomten er per dags dato en råtomt og den må opparbeides.
Standard
Kaland & Partners ved Petter Krantz har gleden av å presentere Bratshaug, en stor og sjarmerende hyttetomt i naturskjønne og idylliske omgivelser. Solrik sør-vestvendt beliggenhet og flott utsikt over omkringliggende områder og mot Herdla, Sture, Øygarden, Eldsfjellet, og deler av den nordre innseilingen til Bergen. ca. 1.km til strandlinja i Sætrevika, som gir kort vei til båt-, bade- og fiskemuligheter.

Det foreligger i dag en dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Dispensasjonen følger eiendommen og ikke hjemmelshaver. Dispensasjonen utløper 07.04.2020. For nærmere informasjon/ vedtak dispensasjon kontakt megler.

Det vises til vedlegg med mer informasjon om tomten, samt selgers egenerklæring.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Privat parkering til 2 biler ved offentlig vei i henhold til skriftlige erklæringer med eier av hovedbruket.
 
Beskaffenhet
Tomten er per dags dato en råtomt og den må opparbeides. Tomten består av kulturbeite og mye kupert terreng med en kombinasjon av noen gressflater og en del vegetasjon. Nabotomt med bolighus på østsiden, beiteområde mot vest ellers kratt, gress og annen vegetasjon. Mot nord på andre siden av veien kommer det et nytt hyttefelt.
 
Energimerking
Det er ikke krav om energimerking ved salg av tomt.
Ansvarlig Megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
45 20 04 00
pk@kapa.no

Kaland & Partners
Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

10.03.2020 13:06

Diverse
Det foreligger to erklæringer på eiendommen, herunder:
- 29.06.2016: Gnr. 53, bnr. 2 gir gnr.. 53, bnr. 16 i Meland kommune rett til å legge vann og avløp over sin eiendom i henhold til kart og til vedlikehold av disse. Det fremkommer også rett til gårdsvei frem til eiendommen ihht. kart. I erkæringen står det bilvei, men dette er med forbehold om godkjenning fra kommunen.
- 01.10.2016:  Gnr. 53, bnr. 2 gir gnr.. 53, bnr. 16 i Meland kommune rett til 2 stk. biloppstillingsplasser på område ved innkjørsel til Skjelangerveien 756, som eies av gnr. 53, bnr. 2. Plassene ligger ca. 100 meter fra tomten.

Det foreligger et tinglyst dokument med dokumentnummer 10139 og embete 51 som ble registrert 08.12.1971. Oppsummert forligger følgende tinglyste retter i det dokumentet:
- Eiendommen skal ha rett til å nytte en felles gardsvei, på sørsiden av Seljehaugen, frem til parsellen.
- Dersom eieren ikke finner vann på parsellen, skal han ha rett til å føre vann på hovedbruket i samråd med eieren av denne.
- Eiendommen av parsellen skal sette opp og vedlikeholde gjerde.

Det foreligger et tinglyst dokument med dokumentnummer 10140 og embete 51 som ble registrert 08.12.1971. Det foreligger:
- I tilfelle salg av parsellen, skal eieren av hovedbruket, Anne Berit Bratshaug (selgeren), ha vederlagsfri forkjøpsrett.
Heftelsen skal slettes for eiers regning og risiko.

Det presiseres at nye eiere må på egen risiko og ansvar fremskaffe eventuelle godkjenninger og tillatelser hos kommunnen eller fra aktuelle aktuelle etater.

Ifølge informasjon fra selger ligger det en stor kommunal septiktank ved gårdsveien, som tømmes av kommunen. Kum for kommunalt drikkevann er på nordsiden av parkeringsplassen, nær veien. Selger har skissert vei, vann og avløp etter beste evne på et kart. Kartet kan sees eller tilsendes ved forespørsel til megler. Eventuelt påkobling og kostnader til tilknytning til vann/avløp og evt. samtykke fra Kommunen, må besørges av ny eier.

Eiendomsmegleren er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Arealbruken for eiendommen er fastsatt il LNF område (Landbruk-, natur- og friluftområde)

Det finnes ingen reguleringplan om eiendommen eller deler av den. Og det er i utgangspunktet strenge restreksjoner på utvikling av eiendom i slike områder. Det foreligger i dag en dispensasjon for oppføring av fritidsbolig. Dispensasjonen følger eiendommen og ikke hjemmelshaver. Dispensasjonen utløper 07.04.2020. For nærmere informasjon/vedtak dispensasjon kontakt megler.

Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser kan sees hos megler eller sendes på forespørsel.

Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Tomten har sjarmerende beliggenhet i landlige og naturskjønne omgivelser. Solrik sør-vestvendt beliggenhet og flott sjøutsikt mot Herdla, Sture, Eldsfjellet, og deler av den nordre innseilingen til Bergen, Herdlefjorden.

Bratshaugvannet som ligger ca. 5 min fra tomten, ellers er det kort vei til Sætrevika (ca. 1km) , en idyllisk strand på Skjellanger, Husebøvågen og Storavatnet, hvor du finner flotte bade-, fiske- og friluftsmuligheter. I følge selger er det også muligheter for leie av båtplass i Sætrevika og i Skjellanger båtforening, som har et lunt kaianlegg og marina. Flott opparbeidet sti fra hovedvei/hytteområdet til Eldsfjellet (324 m.o.h.), øyas høyeste topp. På toppen av fjellet får du en fantastisk 360 graders utsikt. Ca. 15 minutter med bil til Meland Golfklubb.

Med bil er det ca. 10 minutter til Rossland, som er nærmeste tettsted med butikker, barnehage og skoler, ellers er største tettstedet påøya Frekhaug. På Frehaug er det et bredt utvalg fasiliteter, servicetilbud og butikker. Kort vei fra tomten til "Sjøslaget" kafe som har servering og alle rettigheter, viseaftner og underholdning.

Holsnøy er ei øy i Meland kommune. Øya er kommunens største og utgjør hoveddelen av kommunens areal. Det er bruforbindelse sørøst påøya over Flatøy til Lindåshalvøya og Bergenshalvøya. Meland er en kyst- og øykommune nord for Bergen kommune i Hordaland fylke, i Nordhordland. Nord for Meland ligger Radøy kommune. Mellom Meland og Radøy går Mangerfjorden og Radfjorden. Mot øst ligger Lindås kommune, og mot sørvest ligger Askøy kommune. Mellom Askøy og Meland går Herdlefjorden.

Se vedlagt nabolagsprofil for mer informasjon om hva området har å by på!
Bebyggelsen
Området består hovedsakelig av spredt bebyggelse.
Adkomst
Følg veien mot Holsnøy og videre forbi Rossland. Etter ca 10-12 minutter kommer en til Skjelanger. Tomten ligger da på venstre hånd et stykke før en kommer til puben på Skjelanger. Stien/skogsveien inn til tomten er videre ned veien og ned til venstre i svingen, forbi innkjørsel til hus og våres 2 p-plasser ca. 30 meter.

Prisantydning

250 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

257 592,-

Total kjøpesum

257 592,-

Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no