• Benjamin Strømsnes Wigum

  Eiendomsmegler

  48 88 84 00 / bw@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Skjoldskiftet/Nesttun: Tomt med fin beliggenhet i et attraktivt og veletablert boligområde. Flott utsikt!

Tomt Nesttun, 5221 Nesttun

Prisantydning

1 900 000,-

Omkostninger totalt

48 842,-

Totalpris inkl. omkostninger

1 948 842,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
47 500,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Annet
Eieform: Selveier
Kommunenr.: 4601
Gårds/Bruksnr.: 42/225
Ideell andel: 1/1
Tomteareal: 834 m²
Meglers ref.nr.: 5190233

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Tomt Nesttun
5221 Nesttun


Tomt med flott utsikt og gode solforhold. Tomten er en råtomt og må opparbeides.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Muligheter for parkering øverst på tomten ved snuplass. Ellers må parkering opparbeides på egen tomt.
Ansvarlig Megler

Benjamin Strømsnes Wigum
Eiendomsmegler
48 88 84 00
bw@kapa.no

Kaland & Partners
Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

21.02.2020 13:59

Diverse
Det foreligger støyrapport. Kan sees hos megler.

Selger har vært i forhåndskonferanse med kommunen. Referat kan sees hos megler.
Overtagelse
Overtagelse etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Bystyret har vedtatt Kommuneplanens arealdel 2018-2030, KPA2018 i møte 19.juni 2019. Her ligger eiendommen innenfor området for Byfortetting (BY). Se: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-162100.

Hensynssoner i kommuneplanen:
Infrastruktur: Planid Hensynsonenavn Beskrivelse Berøringsgrad 65270000 H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme Flesland - Sentrum 100,0 %

Rød støysone: Planid Hensynsonenavn Beskrivelse Berøringsgrad 65270000 H210_3 Vei støy - Rød sone 51,6 %

Gul støysone: Planid Hensynsonenavn Beskrivelse Berøringsgrad 65270000 H220_3 Vei støy - gul sone 48,4 %

Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ikke knyttet odel til eiendommen.

Se forøvrig vedlagt planinformasjon.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Tomten ligger sentralt til i fine og etablerte omgivelser, men samtidig tett på flotte naturopplevelser. Alle daglige servicetilbud finnes i nærområdet og man får her de beste forutsetningene for effektive hverdager og flotte fridager.

KIWI Nesttun ligger et steinkast unna. Like ved KIWI finner man også døgnåpne Esso (Deli De Luca) og nærmeste bybanestopp (ca. 250 meter unna).

Ellers er det kjekt at også Nesttun sentrum befinner seg i kort avstand fra tomten. Her finner man et bredt utvalg av ulike butikker, caféer og servicetilbud. Amfi Nesttun senter utgjør kjernen i Nesttun sentrum, og er omkranset av hverdagslige nødvendigheter som bankfilialer, apotek, treningssenter, tannlegekontor og frisør. Det lokale kulturtilbudet forsterkes av biblioteket og Nesttuns eget kulturhus.

Nesttun sentrum er også et knutepunkt for kollektivtransporten i Fana, med bussterminal og to holdeplasser langs bybanens trasé. Bybanen tar deg enkelt til Bergen sentrum, eller mot Bergen lufthavn i motsatt retningen. Langs traséen finner man kjøpesentre som Sletten senter, Lagunen storsenter og Bergen storsenter. Kollektivtilbudet er et godt alternativ på dager hvor man ønsker å la bilen stå.

Med bil er det kort, og effektiv reisevei til Bergen sentrum (cirka 12 minutter).

Nærområdet byr på tallrike tur- og fritidsmuligheter, enten man foretrekker en rolig spasertur eller lengre fjellturer. Valgmulighetene er tallrik med Troldhaugparken, Totland, Rambjøra, Smøråsfjellet og Myrdalsvatn kort vei fra tomten. Ellers er Løvstakken og Ulriken to gode alternativer som ligger korte kjøreturer unna.

Trives man best innendørs finner man SATS Nesttun og EVO Nesttun rett i nærheten.

Skole- og barnehagetilbudet i nærområde er bra. Midtun skole er den nærmeste barneskolen og Slåtthaug skole er det nærmeste alternativet for barn på ungdomstrinnet.

Se vedlagt nabolagsprofil i salgsoppgaven for nærmere informasjon om nærområdet.
Adkomst
Fra Nesttunvegen tar man først inn Sundtsvei, så første inn til venstre og du er inne i Lundhaugveien. Følg vegen rett frem og opp en bakke og inn på det gamle stasjonsområdet. Følg veien videre på gang / sykkelsti. Eiendommen ligger på oppsiden av veien.

Se forøvrig vedlagte kart og følg Kaland&Partners visningsskilter på visningsdagen.

Prisantydning

1 900 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

1 948 842,-

Total kjøpesum

1 948 842,-

Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no