• Ole Kristvåg Pedersen

  Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

  48 88 84 80 / okp@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Attraktiv og sentralt plassert næringstomt med veiadkomst på Bønes

Næringstomt Bønes, 5154 Bønes

Prisantydning

3 500 000,-

Omkostninger totalt

88 842,-

Totalpris inkl. omkostninger

3 588 842,-

Omkostninger

87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Tomteareal 1 665 m²
   
Boligtype Annet
Eieform Selveier
   
Kommunenr. 4601
Gårdsnr. 20
Bruksnr. 1271
Ideell andel 1/1
Meglers ref.nr. 5190257

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Standard
Ole Kristvåg Pedersen ved Kaland & Partners har gleden av å presentere denne attraktive og sentralt plasserte næringstomten på Bønes. Tomten er på 1665m² og er fint beliggende i et populært og attraktivt område med Bønes Blomster og Hagesenter som nærmeste nabo. Tomtens terreng er kupert, og har til dels flate partier med noen trær og buskevekster. Tomten er en råtomt og må opparbeides. Tomten har en sentral beliggenhet med kort vei til servicetilbud og fasiliteter. Gangavstand til gode bussforbindelser like ved, med hyppig avganger til Bergen Sentrum og øvrige bydeler. I området er det hovedsakelig boligeiendommer, butikker, og offentlige bygg som barnehage, skole og kirke.

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av nytt bygg.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av eiendom må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.
Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser er vedlagt i salgsoppgaven og kan sees hos megler, eller sendes på forespørsel.

Planer kan også ses elektronisk på www.bergenskart.no/braplan/
Innhold
Eiendommen består i dag av kupert naturtomt med trær og utmark. Dette er en råtomt som må opparbeides.
Vann, avløp og fiber ligger i følge selger ved eiendommen.
Ansvarlig Megler

Ole Kristvåg Pedersen
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
48 88 84 80
okp@kapa.no

Salgsoppgavedato

12.03.2020 22:08

Parkering
Parkering må opparbeides på egen tomt etter gjeldende bestemmelser.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Overtagelse
Overtagelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Beskaffenhet
Tomten er en natur/råtomt med kuppert terreng, busker og trær.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID - Plantype -  Plannavn - Status Ikrafttrådt  - Saksnr - Dekningsgrad
4200000 - 30 - FYLLINGSDALEN. BØNES, PLANOMRÅDE 13 - Endelig vedtatt arealplan - 12.10.1979 - 100,0%

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
PlanID - Plantype - Plannavn - Saksnr Ikrafttrådt
4210001 - 31 - FYLLINGSDALEN - BØNES, PLANOMRÅDE 2, ENDRING I B-3 - 12.05.1980
OBS! Flere planendringer kan evt. også ha relevans til eiendommen, - sjekk punktrepresentasjon i kartet og planarkivsystem.

Kommuneplan:
PlanID - Plannavn - Ikrafttrådt - Dekningsgrad
65270000 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 19.06.2019 - 100,0%

Arealformål i kommuneplanen:
PlanID -  Arealstatus - Arealformål - Beskrivelse - Områdenavn - Dekningsgrad
65270000 1 - Nåværende 1001 - Bebyggelse og anlegg - Øvrig byggesone ØB - 100,0%

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
PlanID - Hensynssonetype - Hensynssonenavn - Beskrivelse - Dekningsgrad
65270000 - KpStøySone H220_3 - Vei støy - gul sone - 60,8%

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen:
PlanID - Hensynssonetype - Hensynssonenavn - Beskrivelse - Dekningsgrad
65270000 - KpStøySone H210_3  - Vei støy - Rød sone - 39,2%

Arealplaner i nærheten av eiendommen:
PlanID - Type - Plannavn - Saksnr
6170100 - 30 - FYLLINGSDALEN. GNR 20 BNR 418, BØNES PLANOMRÅDE 1 OG 6 - 190001082
4210000 - 30 - FYLLINGSDALEN. GNR 20, BØNES, PLANOMRÅDE 2

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom - Bygningsnr - Endring Bygningstype - Status - Dato - Saksnr
20/822 - 300431199 - Transformatorstasjon - Igangsettingstillatelse - 11.04.2014 - 201332383

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bygning må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.

I følge Bergen kommune er tomt Gnr. 20 / Bnr.1271 i området avsatt til bebyggelse og anlegg i øvrig byggesone iht. kommuneplanen 2018, vedtatt 19.06.2019. Reguleringsplanen med plan-ID 4200000 er etter gammal plan - og bygningslov (før 1985), og KPA 2018 krever dermed ny reguleringsplan før det kan gjennomføres søknadspliktige tiltak på eiendommen, jf. §2.4 og §3.1 i KPA2018.

Mer informasjon om reguleringsplan for aktuell eiendom:
www.bergenskart.no/braplan

Odel: Det er ikke knyttet odel til eiendommen.

Konsesjon: Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Formaliteter
Selger opplyser om at det vil tynglyses en erklæring for å sikre felles veiadkomst til denne tomten, samt eiendommen med Knr. 1201, Gnr. 20 og Bnr. 782, på eiendommen sammen med overkjøting på ny eier. Denne erklæringen vil også inneholde opplysninger om felles forpliktelser til vedlikehold og drift av felles adkomst fra hovedvei.

Eiendomsmegleren er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Beliggenhet
Bønes har svært sentral beliggenhet med rundt en 10 minutters kjøretur til Bergen sentrum, samt rundt 10 minutters kjøretur i motsatt retning til Kokstad og Flesland. Med den nye strekningen på Knappetunnelen som går fra Varden til Tennebekk i Loddefjord har man også fått kort og tilnærmet trafikkfri kjørevei til Bønes.

Bønes er et område i den sørlige delen av bydelen Fyllingsdalen i Bergen som ligger langs vestsiden av Nordåsvannet, med 6,15 km² landareal, 0,36 km² ferskvann og 10 178 innbyggere 1. januar 2012 fordelt på de seks grunnkretsene Kråkenes, Bønes, Kyrkjetangen, Bønesskogen, Straume og Knappen.

Området tilhørte gamle Fana kommune før innlemmelsen i Bergen i 1972, var deretter en del av Fana bydel, etterfulgt av noen år i Løvstakken bydel, og endelig overført til Fyllingsdalen bydel i år 2000.

Bønes har opplevd stor nybygging fra begynnelsen av 1980-tallet frem til i dag, og mange småbarnsfamilier holder til på stedet. Tidligere var området svært tynt befolket, og det var en del gårdsbruk der, noe man fortsatt kan se spor av.

Like i nærheten ligger Bunnpris og Bønes senter med matbutikk SPAR, frisør og post. Bøneshallen med sine aktivitetstilbud samt Bønes racketsenter ligger innen gangavstand.

For øvrig flott turterreng like ved med bl.a. tursti til Løvstakken og Bønesparken som ligger like i nærheten med grusede turstier og ballbane. Kort vei også til populært friluftsområde ved Kyrkjetangen. Her har man en meget populær badeplass som er godt tilrettelagt med stupebrett, benker og bord m.m.

Langegården og Bønes gård med sine mange kortreiste delikatesser også innen nærområdet.  På Langegården finner man også dyr av forskjellig slag, en total lykke for de minste! Fra Langegården er det videre kort vei til Gamlehaugen, som er en nasjonaleiendom med offentlig park, museum og kongebolig for Vestlandet. Dette er klart en av Bergens stoltheter, og Gamlehaugen er en yndet samlingsplass for grilling og bading på sommerstid. 

Fjellsdalen er en anerkjent barneskole av nyere dato som er kjent for sitt gode miljø, samt barnevennlige beliggenhet skjermet for biltrafikk. Foruten Fjellsdalen skole har man også Bønes barneskole beliggende på Kråkenes like i nærheten.

Flere barnehager, som blant annet Bønestoppen og Våkleivbrotet barnehage, ligger i umiddelbar nærhet.
Bebyggelsen
Hovedsakelig villa- og rekkehusbebyggelse med noe næring og offentlige bygg i nærområdet.
Adkomst
Fra Bergen sentrum følger man Fjøsangerveien fra Danmarksplass. Ta til høyre inn Straumeveien ved rema 1000 (Krambua), før du følger Straumeveien i ca 3 km. Fra Straumeveien er det skiltet til Bønesskogen med avkjørsel til høyre. Følg veien helt til du kommer til Bønes Blomster og Hagesenter som ligger i Bønesskogen nr. 40, som er tomtens nærmeste nabo. Tomten ligger på venstre hånd.

Det vil bli godt skiltet med Kaland & Partners visningsskilt på felles visningsdager.

Prisantydning

3 500 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

3 588 842,-

Total kjøpesum

3 588 842,-

Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no