• Tommy Kaland

  Partner / Megler MNEF

  92 80 64 87 / tk@kapa.no

 • Ole Kristvåg Pedersen

  Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

  48 88 84 80 / okp@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Attraktiv bygård med rehabiliteringsbehov | Tillatelse til tiltak med ansvarsrett foreligger for 6 godkjente leiligheter

Baglergaten 8, 5032 Bergen

SOLGT

Standard
Tommy Kaland ved Kaland & Partners har gleden av å presentere denne innholdsrike og attraktive bygården med populær beliggenhet i Sandviken. Sentral og fin beliggenhet med enkel adkomst i sjarmerende gatetun. Eiendommen er innredet med 6 leiligheter/hybler hvor det må forventes ombygging av alle enhetene. For øvrig trenger eiendommen og bygget rehabilitering. Eiendommen består av 3 etasjer i tillegg til loft og underetasje. Fra underetasjen er det tilkomst til bakgård og Baglergaten, og det er 3 rømningsbalkonger mot bakgård. Bygården har et bra potensiale med mulighet for seksjonering.

Det foreligger tillatelse til tiltak med ansvarsrett datert 20.11.2019 for bruksendring bolig, hvor det i vedtaket gis tillatelse til:
- Bruksendring av deler av kjeller (37m2) fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller og innsetting av trapp til leilighet (seksjon 2) i plan 1. Plantegning etter endring viser soverom, bad, bod og gang/trapp.
- Endring av branncelle i plan 1 ved at soverom i seksjon 2 inngår som soverom i seksjon 1.
- Fasadeendring mot syd/øst ved innsetting av ett nytt vindu i 1. etasje hvor det tidligere har vart dør.
- Fasadeendring mot nord/vest ved montering av ny balkong tilsvarende eksisterende balkonger i de øvrige etasjene, ny balkongdør til erstatning for to smale vinduer samt utvidelse av eksisterende vindu.
- Fasadeendring i form at tilbakeføring av vindusareal til opprinnelig størrelse.

Med tillatelsene i vedtaket (vedlagt), sammen med vedlagte tegninger og brannkonsept, vil eiendommen kunne sies å ha et meget godt utviklingspotensiale. Se ellers vedlagte skisser i salgsoppgaven.

Selger opplyser om at arealet ved ombygging til nye leiligheter, vil kunne økes med ca. 10 kvm P-rom etter tegninger tilhørende tillatelsen om bruksendring for bolig.

Kjeller:
Deler av kjellerarealet har fått tillatelse til å innlemmes i hoveddel og en leilighet over to plan med soverom, gang/trapp, bad/wc og bod. Resterende del av underetasjen er tenkt å være fellesareal med fellesbod og egne boder til hver leilighet. Slik underetasjen fremstår i dag, består den av en en hybel med stue/kjøkken, bad og soverom, (merk at dagens hybel ikke er godkjen), samt kjellerareal i del av underetasjen med trapp, bod og vaskekjeller.
Det er utgang til bakgård.

1.etg:
Hybel 1: Kjøkken og hybelrom.
Hybel 2: Kjøkken, stue, soverom.
Ellers er det en entre, gang/trapp og baktrapp. Det er felles bad for begge hybler.

Her er det gitt tillatelse til en leilighet som går over to plan med u. etg. og 1. etg. Denne leilighetens areal i etasjen vil inneholde stue/kjøkken.
For øvrig er det gitt tillatelse for en ytterligere leilighet som inneholder gang/garderobe, stue/kjøkken, soverom, bad/wc og mulighet for balkong.

2.etg:
Hybel 1: Kjøkken, soverom og stue.
Hybel 2: Kjøkken, gang og 3 stk soverom. Felles bad for begge hybler. Utgang til altan fra gang. I tillegg er det felles trappehus og gang.

Her er det gitt tillatelse til to leiligheter. En leilighet som inneholder gang/garderobe, stue/kjøkken, soverom bad/wc og balkong.
En annen leilighet vil inneholde stue/kjøkken, soverom og bad/wc.

3.etg:
Leilighet med stue, kjøkken, gang, 2 stk soverom, oppholdsrom, vaskerom og bad. Utgang til altan fra vaskerom. Trapp/gang.

Her er det gitt tillatelse til en romslig leilighet som inneholder gang/garderobe, stue/kjøkken, 3 soverom, bad/wc og balkong.

4. etg. / loft:
Entre/ gang, vaskerom, bad, 3 stk soverom og stue/ kjøkken. Utgang til altan fra vaskerom. Trapp.

Det er i denne etasjen gitt tillatelse til en leilighet over 3 plan med trapp opp fra i 3. etg. som inneholder gang/garderobe, stue/kjøkken, 2 soverom, kontor, bad/wc og balkong. Det er tenkt stige fra 4. etg opp til hems på loft hvor arealet ikke er måleverdig.
Innhold
Bygård over 3 plan + u.etg og loft. Bygget i ca. 1900.
Rehabilitering  må påregnes.
Hybel i del av u.etg inneholder: Stue/ kjøkken, bad og soverom. (Hybel er ikke godkjent).
Resterende del av u.etg inneholder: Trapp, kjeller og vaskekjeller.
1. etg inneholder: Entre, gang/ trapp, baktrapp, bad, 2 stk kjøkken, hybelrom, stue og soverom, (2 hybler med felles bad).
2. etg inneholder: Trapp/ gang og bad, hybel 1 inneholder: kjøkken, soverom og stue. hybel 2 inneholder: kjøkken, gang og 3 stk soverom, (2 hybler med felles bad).
3. etg inneholder: Trapp/ gang, stue, kjøkken, gang, 2 stk soverom, oppholdsrom, vaskerom og bad.
Loft inneholder: Trapp, entre/ gang, vaskerom, bad, 3 stk soverom og stue/ kjøkken.
Ansvarlig Megler

Tommy Kaland
Partner/Eiendomsmegler MNEF
92 80 64 87
tk@kapa.no

Salgsoppgavedato

21.02.2020 11:10

Arealbeskrivelse

U.etg: Stue/kjøkken, bad og soverom. 1.etg: 2 kjøkken, hybelrom, stue, soverom og bad. 2.etg: 2 kjøkken, gang, 4 soverom og stue. 3.etg: Stue, kjøkken, gang, 2 soverom, oppholdsrom, vaskerom og bad. Loft: Entre/gang, vaskerom, bad, 3 soverom og stue/køkke

Parkering
Parkering i gate med soneparkering i området etter gjeldende bestemmelser.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv på badene i 1. etg, 2. etg og 3. etg.
Det er pipe i bygget, men denne er ikke i bruk. Det er uvisst hvilken tilstand denne er i, og det er behov for vedlikehold av del over yttertak.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Byggemåte
Generelt for bygården:

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/ grov pukk og på fjell.

Grunnmur:
Grunnmur av gråstein.

Drenering:
Ukjent drenering.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader:
Konstruksjon av dobbel teglmur med luftesjikt. Pusset / overflatebehandlet fasade.

Vinduer og dører:
U.etg.
Vinduer: Enkelglass og isolerglass i trekarmer.
Innerdører: Furu fylling dørblad.
Ytterdør: Malt fylling dørblad + 1 stk dørblad i type pvc.er.
1. etg.
Vinduer: Isolerglass i trekarmer (fra 1994 + noen eldre).
Innerdører: Slette finerte dørblad, slett huntonitt dørblad, furu fylling dørblad.
Ytterdør: Malt panelet tredør.
2. etg.
Vinduer: Isolerglass i trekarmer.
Terrassedør: Panelet tredør med felt av isolerglass.
Innerdører: Slette finerte dørblad, malt fylling dørblad.
3. etg.
Vinduer: Isolerglass i pvc-karmer, fra 2013 (3 stk)+ isolerglass i trekarmer.
Terrassedør: Panelet tredør med felt av isolerglass.
Innerdører: Slette finerte dørblad, slette malte dørblad.
Loft.
Vinduer: Isolerglass i pvc-karmer, fra 2013 (3 stk)+ isolerglass i trekarmer. Velux takvinduer.
Terrassedør: Panelet tredør med felt av isolerglass.
Innerdører: Furu fylling dørblad, malt fylling dørblad.

Taktekking:
Saltak. Blindloft med lukeadkomst. Konstruksjon av tresperrer, tekket med sutakbord, lekter og betong takstein. Renner/ nedløp av plast og metall.

Terrasse, balkonger og utvendige trapper:
Altaner av galvanisert stål. Rømningsstige fra altan.

Piper og ildsteder:
Murt/ pusset tegl pipe.
Pipe ikke i bruk (dels inkasset), uviss tilstand. Luke for adkomst til feieluke i u-etg, vanlig feieluke på loft.

Etasjeskillere:
Etasjeskillere av bjelkelag/ trevirke.

Bad u. etg:
Våtromsbelegg på gulv/ vegger. Lufteventil. Inneholder: Røropplegg for wc, dusj og servant. (Badet er ikke i bruk, innvetar er ikke montert).
Bad 1. etg:
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. Inneholder: Wc, dusj og servant. Rehabilitering må påregnes.
Bad 2. etg:
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. Inneholder: Wc, dusj og servant. Rehabilitering må påregnes.
Bad 3. etg:
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. Inneholder: Wc, dusj og servant. Rehabilitering må påregnes.
Bad loft:
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. Inneholder: Wc, dusj og servant. Rehabilitering må påregnes.

Vaskerom u. etg:
Keramiske fliser på gulv, malte murvegger. Inneholder: 2 stk 200 L bereder (fra 2001) og røropplegg/ sluk for vaskemaskin. Rehabilitering må påregnes.
Vaskerom 3. etg:
Keramiske fliser på gulv, malt platekledning på vegger. Inneholder: Røropplegg for vaskemaskin. Rehabilitering må påregnes.
Vaskerom loft:
Keramiske fliser på gulv, malt platekledning på vegger. Inneholder: Røropplegg for vaskemaskin. Rehabilitering må påregnes.

Kjøkken:
U.etg.:
Malt fylling fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag. Rehabilitering må påregnes.
1 etg:
Slette hvite fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag.Ventilator.
Innredning nr. 2:
Slette fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag. Ventilator.
2. etg:
Slette fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag. Ventilator. Rehabilitering må påregnes.
Innredning nr. 2:
Slette fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag. Ventilator.
3. etg:
Slette fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag. Ventilator.
Loft:
Slette fronter. Laminat benkeplate med stål vaskebeslag. Ventilator.

Innvendige overflater:
U.etg:
Gulv: Betong gulv og laminat. Vegger: Murvegger og malt strie. Himling: Malt platekledning, panel. Takhøyde på ca. 220 cm.
1. etg:
Gulv: Keramiske fliser i entre, linoleum belegg, laminat og furugulv på resterende. Vegger: Malt strie, malt platekledning, panel. Himling: Malt platekledning, huntonitt hvite takplater. Takhøyde på ca. 260 cm. Rehabilitering må påregnes.
2. etg:
Gulv: Linoleum belegg, laminat, parkett, malt parkett. Vegger: Malt platekledning, malt strie, panel. Himling: Malt platekledning.
3. etg:
Gulv: Heltregulv, laminat. Vegger: Malt strie, malt platekledning, panel. Himling: Malt platekledning. Rehabilitering må påregnes.
Loft:
Gulv: Heltregulv, malt laminat, laminat, teppe. Vegger: Malt strie, malt platekledning, panel. Himling: Malt platekledning, panel. Rehabilitering må påregnes.

Innvendige trapper:
Trapper med malte vanger, trinn og rekkverk.

VVS:
Vannforsyningsrør av kobber. Del med vannforsyningsrør av plast, type rør i rør system (kun bad u-etg). Støpejern sluk og avløp. 2 stk 200 L bereder (fra 2001) plassert i vaskekjeller.

Elektrisk anlegg:
-Sikringsskap med automatsikringer plassert i gang (1. etg). Mindre skap med noen skrusikringer.
-Sikringsskap plassert i baktrapp, (2. etg).
Inneholder:
Skrusikringer
6 stk. kurser
-Sikringsskap plassert på vaskerom (3. etg).
Inneholder:
Skrusikringer
6 stk. kurser
hovedsikring
jordfeilbryter
- Sikringsskap plassert på vaskerom (loft).
Inneholder:
Skrusikringer
6 stk. kurser (skrusikringer)
3 stk. kurser (automatsikringer)
Beskaffenhet
Hovedsaklig bebygget areal, mindre bakgård med skifer.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel eller konsesjonsplikt til eiendommen.

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 5380000
Plannavn: Bergenhus. STØLEN/LADEGÅRDEN/ROTHAUGEN

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom
PlanID: 5380101 31 BERGENHUS. HANS HAUGES GATE 1A 190710748 22.10.1987
PlanID: 5380106 31 BERGENHUS. STØLEN-LADEGÅRDEN-ROTHAUGEN, KRYSSET NYE SANDVIKSVEIEN/HELGESENS GATE 190810647 09.06.1988
PlanID: 5380003 31 BERGENHUS. BAGLERGATEN 1-5 190710747 10.11.1987
PlanID: 5380104 31 BERGENHUS. DEL AV SKUTEVIKSVEIEN 23 190710745 02.08.1988
PlanID: 5380105 31 BERGENHUS. STØLEN - LADEGÅRDEN - ROTHAUGEN, HANS HAUGES GATE
22, DEL AV BAKKEGATEN 6 -8

Reguleringsplaner under arbeid:
PlanID: 65800000
Plannavn: Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 1, KAIGATEN-SANDBROGATEN

Kommuneplan:
PlanID: 65270000
Plannavn: Kommuneplanens arealdel 2018
Arealformål: Sentrumsformål - byfortettingssone

Hensynssoner:
PlanID: 65270000 KpAngittHensynSone H570_2 Ladegården
PlanID: 65270000 KpAngittHensynSone H570_7 Historisk sentrum

Hensynssoner Båndlegging i kommuneplanen
PlanID: 65270000 KpFareSone H390_3 Brannsmitte

Bestemmelsesområder i kommuneplanen
PlanID: 165270000 [4 5 - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav

Arealformål i kommunedelplan
PlanID: 15750000 1 - Nåværende 110 - Boligområder
PlanID: 15750000 1 - Nåværende 155 - Bygn. med særskilt allmennyttig formål
PlanID: 15750000 1 - Nåværende 610 - Veiareal

Planer i nærheten av eiendommen
PlanID: 65810000 34 BERGENHUS. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE, DELSTREKNING 2, SANDBROGATENEIDSVÅGTUNNELEN 201807497
PlanID: 62380000 35 BERGENHUS. GNR 167 BNR 831 MFL., SKUTEVIKSVEIEN 200907154
PlanID: 17490000 30 BERGENHUS. SENTRUM ØST, FJELLSIDEN, PARKERINGSANLEGG 200109753
PlanID: 16040000 30 BERGENHUS. VÅGEN, KAIENE OG BRYGGEN 201302469
PlanID: 15780000 21 BERGENHUS. KPD SENTRUM 199703814
PlanID: 5810001 31 BERGENHUS. SKUTEVIKEN, GATETUN 190130013
PlanID: 5810001 31 BERGENHUS. SKUTEVIKEN, GATETUN 190130013
PlanID: 5810000 30 BERGENHUS. SKUTEVIKEN 190001197
PlanID: 5810000 30 BERGENHUS. SKUTEVIKEN 190001197
PlanID: 5810000 30 BERGENHUS. SKUTEVIKEN 190001197
PlanID: 5380600 30 BERGENHUS. GNR 167, STØLEN - LADEGÅRDEN - ROTHAUGEN, REPSLAGERGATEN 1-5,
REGULERINGSENDRING 190930262
PlanID: 5380500 30 BERGENHUS. STØLEN/LADEGÅRDEN/ROTHAUGEN, KVARTAL 12 190930108
PlanID: 5380300 30 BERGENHUS. STØLEN - LADEGÅRDEN - ROTHAUGEN, KVARTAL 5 190830173
PlanID: 5200000 30 BERGENHUS. FJELLSIDEN NORD STRØK 37, 38 OG 39

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen
Eiendom: 167/532 139855752-1 Tilbygg Restaurantbygning kafebygning Igangsettingstillatelse 26.05.2015 201506570

Mer informasjon om reguleringsplan for aktuell eiendom: www.bergenskart.no/braplan.
Formaliteter
Det er den faktiske bruken av rommet ved salget, som har avgjort om rommet er definert som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken selv om det er medtatt som P-rom.
Det gjøres spesielt oppmerksom på den innredede hybelen i underetasjen, som er en del av kjellerarealet. Denne er ikke søkt godkjent eller byggemeldt hos Bergen kommune, og er forøvrig angitt som verksted, vaskerom og bod på originale og eldre byggetegninger hos kommunen. Dette avviker fra dagens rom- og planløsning.

Det foreligger tegninger og tillatelse til tiltak med ansvarsrett for bruksendring bolig, datert 20.11.2019, hvor bl.a. deler av kjeller (37kvm) kan bruksendres fra tilleggsdel til hoveddel ved innsetting av trapp. .

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes andre pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen ut over det som fremkommer i tillatelsen: At ansvarlig for brannprosjektprosjekteringen må vurdere om bruksendringen av arealet, samt innsetting av vinduer og ny altan vil medføre økt smittefare. Det er også opplyst brannvesenet at det skal installeres heldekkende automatisk slokkeanlegg, type boligsprinkler, og at det ikke er søkt om at loftet (hems) skal godkjennes som beboelsesrom. Dette i tråd med tillatelsen til tiltak med ansvarsrett.

Byantikvaren har i tillatelsen bemerket at takvinduene på loftet/hems bør få et noe mindre format for å være i tråd med Byantikvarens prinsipper for ny vindusplassering og utforming i takflaten.

Bortfall av tillatelse: Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Tillatelsen faller også bort hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Eiendomsmegleren er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Det tas forbehold om panthavers samtykke til salget.

Potensielle kjøpere oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse av eiendommens tekniske tilstand, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Beliggenhet
Eiendommen har en sentrumsnær og attraktiv beliggenhet i et veletablert område i Sandviken. Baglergaten ligger som avstikker ut fra Helgensens Gate. Historisk bebyggelse, ett av Sandvikens eldste gatenavn, bygget grenser til pent opparbeidet gatetun med brostein og sittegrupper. Få minutters gange til Støletorget med dagligvare butikk, apotekt og kafe/ pub. Kort vei til skoler som Rothaugen og Krohnengen, ballbinge, flere parkanlegg som Sverresborg/ Bergenhus, Meyermarken og Krohnengen. Populært og variert turterreng i fjellsiden med Stoltzekleiven, Fjellveien og Fløyen mf. Ca. 8 - 10 minutters gange til Bergen sentrum. Gang- /sykkelavstand til byens utdanningsinstitusjoner som UiB, BI, HiB og NHH mm. Det er bussholdeplass rett utenfor i Helgesens gate og Nye Sandviksveien.

Sandviken er et strøk i Bergen i Bergenhus bydel og ligger geografisk sett nord-øst for byens sentrum. Et karakteristisk trekk ved Sandviken nordover til Breiviken er de overveiende innslag av ulike typer småhus, fra de enkle og velholdte toetasjes bygninger i Rosegrenden, Pyttergrenden, Strandens grend med flere, til rekkehus og flotte villastrøk ved foten av Fjellveien.

Sandviken er kjent for sine utallige og nydelige turområder. Med fjellveien som utgangspunkt finnes der et rikt utvalg gruslagte stier og naturstier oppover Munkebotn, Sandviksfjellet og Fløifjellet. Perfekt for både løpetrening og vanlig søndagstur med store og små. Den mest populære og utfordrende turstien er Stoltzekleiven med sine 800 trappetrinn opp til toppen av Sandviksfjellet. Hvert år arrangerer bydelens idrettslag Varegg motbakkeløp nettopp her.

Med sin nærhet til sjø byr også denne vakre bydelen på flotte badesteder som f.eks. Elsero med inngang fra Gamle Bergen. Gamle Bergen Museum er et friluftsmuseum som også hører til bydelen Sandviken. Det er bygget opp rundt det gamle lyststedet Elsesro. Friluftsmuséet har bygninger fra 1700- og 1800-tallet som er flyttet fra forskjellige strøk til dette området. Mye historisk bebyggelse kan også oppleves utenfor Gamle Bergen, og her kan nevnes pittoresk trehusbebyggelse, spesielt rundt områdene Sandvikstorget og Skuteviken.

Sandviken bydel har en sentral beliggenhet og meget god infrastruktur. Fra Sandviken tar det mellom 3 og 7.min. med bil til sentrum. Meget gode bussforbindelser til sentrum og de fleste bydeler.

Området tilbyr også et rikt utvalg dagligvarebutikker, treningssenteret SATS Sandviken og Idrettsklubben Varegg. Området har også sin egen småbarnsskole. Større barn og ungdom hører til Krohnengen skole og Rothaugen Ungdomskole. Sandviken betegnes ofte som Bergens solside. Området ligger nydelig til, vestvendt med fjellet i ryggen og byfjorden i front.
Bebyggelsen
Hovedsakelig tilsvarende bebyggelse i nærområdet.
Adkomst
Se vedlagte kartskisse.

Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no