• Petter Krantz

  Daglig leder Sentrum / Megler MNEF/ Partner

  45 20 04 00 / pk@kapa.no

 • Queen Sanguanpong

  Eiendomsmegler

  93 82 42 96 / qs@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Unik stor sjøeiendom i Morvik med egen kai og naust. Stort potensiale.

Ytre Morvik 43C, 5124 Morvik

Prisantydning

6 950 000,-

Omkostninger totalt

184 992,-

Totalpris inkl. omkostninger

7 134 992,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
173 750,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 950 000,-)
9 900,-  Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Fritidseiendom
Eieform: Selveier
Byggeår: 1931
Kommunenr.: 4601
Gårds/Bruksnr.: 182/112
Ideell andel: 1/1
Primærrom: 50 m²
Bruksareal: 88 m²
Bruttoareal: 96 m²
Tomteareal: 3 759 m²
Antall rom: 3
Oppholdsrom: 2
Antall soverom: 2
Energimerking:
G
Kommunale avg.: 1 193,-
Ligningsverdi: 255 476,-
Takseringsdato: 08.05.2020
Meglers ref.nr.: 5200075

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Ytre Morvik 43C
5124 Morvik


Boligen har følgende romfordeling:
Kjeller: Grovkjeller med takhlyde på ca. 190 cm.
1. etg.: Entrè/trapp (3,3 kvm), kjøkken (4,4 kvm), stue (12,3 kvm) og peisstue (8,4 kvm). Det er utgang til terrassedekke/hage fra stue.
Loft: Trapp/gang (3,7 kvm) og to soverom (9,3 kvm og 8,5 kvm).

Mrk: Loft har en gulvflate på ca. 25 kvm.

Arealer fordelt pr. etasje:
Kjeller: BTA 10 kvm, BRA 9 kvm, S-rom 9 kvm
1. etg.: BTA 31 kvm, BRA 28 kvm, P-rom 28 kvm
Loft: BTA 23 kvm, BRA 22 kvm, P-rom 22 kvm

Naust: BTA 32 kvm, BRA 29 kvm, S-rom 29 kvm

Rom som inngår i p-rom:
Entrè, gang, trapp, kjøkken, stue, peisstue og soverom.

Rom som inngår i s-rom:
Grovkjeller og naust.

Tilhørende skur/kaggedo på tomt.
Standard
Velkommen til idylliske Ytre Morvik 43C! En sjarmerende fritidseiendom med stor tomt og gode solforhold i maritime omgivelser.

I hyttens hovedetasje finner man entrè, kjøkken, stue og en koselig peisstue. Kjøkkenet har IKEA innredning fra 2007 med hvite profilerte fronter og heltre benkeplate med stål vaskebeslag. Utstyrt med gasstopp med 4 stk bluss og ventilator.

På loft er det to soverom på henholdsvis 9,3 kvm og 8,5 kvm.

Gulv:
1. etg.: Malt tregulv, linoleum belegg på kjøkken.
Loft: Malt tregulv.
Byggeår

1931

Bruksareal pr. etasje
Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.

Kjeller: 9 kvm
1. etg.: 28 kvm
Loft: 22 kvm
Tomteareal
3759 m²

Oppgitt tomteareal er ekskludert. ca. 720 kvm som skal overføres til gnr/bnr 182/328 (se vedlagt kart). Nabovarsel vedr. dette er sendt ut 19/5-2020. Søknad om arealoverføring sendes til kommunen på selgers regning dersom eiendommen ikke blir kjøpt sammen med Lokketona 4, gnr/bnr 182/328.

Tomtearealet er opparbeidet med trapper, stien, plen, murer, bed, diverse prydbusker, skur/kaggedo, naust og kai. Store deler av tomten er naturtomt.

Tomten er stor med god boltreplass for hele familien og uttallige muligheter. Midtsommers kan solen nytes fra tidlig morgen til sent på kveld på tomtens flere uteplasser. Direkte tilgang til sjø og egen kai med naust.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Parkering på tomt.
Oppvarming
Elektrisk og vedfyring.

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune. Åpne ildsteder og ovner fra tidligere enn 1998 er definert som ikke rentbrennende, og må fjernes, blindes/plomberes (for så være dekorasjon/møbel), eller skiftes ut innen utgang av 2020.
Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.
Ansvarlig Megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
45 20 04 00
pk@kapa.no

Kaland & Partners
Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

26.08.2020 18:52

Byggemåte
Utdrag fra tilstandsrapport:

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av stein/grov pukk og avrettningslag på fjell.

Grunnmur:
Grunnmur av betong/sparestein.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader:
Reistverk av trekonstruksjoner (antatt laft med not/fjær)
Lektet og kledd med liggende dobbelfalset kledning.

Vinduer og dører:
Vinduer: Enkelglass. Takvindu på loft.
Ytterdør kjeller: Malt tredør.
Ytterdør 1. etg.: Malt fylling dørblad.

Taktekking:
Saltak, konstruksjon av tresperrer og sutakbord, tekket med lekter og skifer.
Renner og nedløp av plast.

Terrasse, balkonger:
Terrassedekke av betong med trapp ned til hage.

Piper og ildsteder:
Murt/pusset teglpipe.
Feieluke i kjeller og på loft.

Etasjeskillere:
Etasjeskillere av bjelkelag/trevirke.

Naust 29 kvm:
Grunnmur av gråstein.
Kledd med liggende enkelfalset kledning på gavelvegger.
Saltak tekket med korrigerte stålpanner.
Panelet port.

For nærmere beskrivelse og tilstandsvurdering, se vedlagt tilstandsrapport.
Diverse
Det tas forbehold om at arealoverføringen vil være gjennomført innen overtakelse på selgers regning dersom boligen ikke blir kjøpt sammen med Lokketona 4, gnr/bnr 182/328.
Tilbehør
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven medfølger kun integrerte hvitevarer.

Senger og kommoder på loft samt kråskap i stue medfølger i handelen.
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.

Mulighet for rask overtakelse.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det finnes ikke bygningstegninger i Bergen kommune sitt byggesaksarkiv. Grunnen for dette er at bygningen var oppført før kommunesammenslåingen på 1970-tallet.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Konsesjon og odel:
- Det er ikke knyttet odel til eiendommen.
- Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Utdrag fra planinformasjon for gnr/bnr 182/112 i Bergen kommune:

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
Planid 50180002 med plannavn ÅSANE. GNR 182 BNR 42, MJØLKERÅEN, FLYTTING AV BUSSLOMME, saksnr 190840070, ikrafttrådt 23.08.1989

Kommuneplan:
Planid 65270000 med plannavn KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018, ikrafttrådt 19.06.2019, berøringsgrad 100,0 %

Arealformål i kommuneplanen:
Planid 65270000, arealstatus: 1 - Nåværende, arealformål:1001 - Bebyggelse og anlegg, beskrivelse: Øvrig byggesone, dekningsgrad 99,2 %

Hensynssoner Angitt hensyn - landskap i kommuneplanen:
Planid 65270000, beskrivelse: Funksjonell strandsone, dekningsgrad 47,3 %

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
Planid 65270000, beskrivelse: Vei støy - gul sone, dekningsgrad 3,6 %

Andre opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Megler oppfordrer alle interessenter til å sette seg inn i vedlagt planinformasjon.
Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter
Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
- Dbnr: 503879 tgl. 16.08.1962 - Bestemmelse om adkomstrett
- Dbnr: 504208 tgl. 22.10.1956 - Registrering av grunn
- Dbnr: 20867 tgl. 14.08.1991 - Målebrev
- Dbnr: 1200 tgl. 13.01.1989 - Bestemmelse om veg

Disse kan besiktiges hos megler.
Mangler
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det i hovedsak satt tilstandsgrad 1, 2 og 3 på alle bygningsdeler som er vurdert.
TG:2 er satt på grunnmur, drenering, taktekking, piper/ildsteder, etasjeskillere, innvendige trapper og naust. Det oppfordres til å sette seg ekstra godt inn i disse punktene.
TG:3 er satt på veggkonstruksjon/utvendige fasader, vinduer/dører og innvendige overflater. Tilstandsgrad 3 sittes kun i de tilfeller hvor bygningsdelene har kraftige symptomer. Det oppfordres til å sette seg ekstra godt inn i disse punktene.
 
Se selgers egenerklæring som ligger vedlagt og vedlagt tilstandsrapport utført av takstmann Knut Farestvedt. Dokumentene gir en utdypet beskrivelse av boligen.
Utleieadgang
Eiendommen har kun en boenhet og ingen utleiedel.
Informasjon om vedlegg
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger, meglers egne undersøkelser og er ufullstendig uten alle vedlegg (tilstandsrapport og selgers egenerklæring er vedlagt i salgsoppgave).
 
Interessenter oppfordres til å gjøre en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Hytten ligger flott til i idylliske og maritime omgivelser i Ytre Morvik, med uhindret panoramautsikt over nærområdet, Byfjorden, Askøy og Herdlafjorden. Fantastisk beliggenhet direkte til sjø med kai og naust. Her kan man enkelt sitte på kaien og nyte gode solforhold med sen kveldssol midtsommers. Nærområdet er veletablert og hyggelig med mange barnefamilier. Den populære "Lekisen", en inngjerdet lekeplass med ballbinge, løpebane og div. klatrestativer ligger få minutters gange unna.

Flotte turmuligheter med blant annet Geitanuken, som er populært med varierte stier og utfordrende terreng. Ellers i området har man turmuligheter ved blant annet Veten og Høgstefjellet m.m. Det finnes flere badeplasser som Morviksanden, Toppsesanden og Grønnskjæret friluftsområde kun en liten kjøretur unna. Det er også få minutters kjøretur til sjarmerende Salhus med langgrunn badestrand.

Morvik har også sitt eget hjemmebakeri som er kjent for "verdens beste boller!"

Rema 1000 og Kiwi butikk finner du kun et par minutters kjøretur unna.

Omtrent 10 minutter med bil til Åsane Storsenter, IKEA, Gullgruven og ca. 15-20 minutter videre til Bergen sentrum.
Adkomst
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Kaland og Partners under annonserte visninger.

Prisantydning

6 950 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

7 134 992,-

Total kjøpesum

7 134 992,-

Ligningsverdi

255 476,-

Kommunale avgifter
Kr 1 193 per år

Inkl. renovasjon fritidsbolig.
Eiendomskatt
Det betales ikke eiendomsskatt på eiendommen.
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget. Det betyr at man som oppdragsgiver hos Kaland & Partners betaler kr 0,- til megler dersom boligen ikke blir solgt og/eller oppdraget trekkes. Det er for øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 59 900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr 19 900,- for tilrettelegging, kr 22 400,- for markedspakke, kr 2 500,- for 1. visning, kr 4 450,- for oppgjørskostnad, kr 412,- for saldoforespørsel, kr 227,- for e-signering og kr 490,- for pantattester/grunnbok.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker advokatbistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet (forsikringen har egenandel). Forsikringen må tegnes senest under kontraktsmøtet. Pris for denne boligen: Kr 9900,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no