• Petter Krantz

  Daglig leder Sentrum / Megler MNEF/ Partner

  45 20 04 00 / pk@kapa.no

 • Miriam Brekke

  Eiendomsmegler

  48 88 84 05 / mb@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Fritidsbolig med flott beliggenhet på Hjellestad (Rehabilitering) – Stor og attraktiv tomt på 1994m² – Nærhet til sjøen

Langenesvegen 19, 5258 Blomsterdalen

Prisantydning

3 200 000,-

Omkostninger totalt

91 242,-

Totalpris inkl. omkostninger

3 291 242,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
80 000,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-)
9 900,-  Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Fritidseiendom
Eieform: Selveier
Byggeår: 1946
Kommunenr.: 4601
Gårds/Bruksnr.: 107/164
Ideell andel: 1/1
Primærrom: 50 m²
Bruksareal: 81 m²
Bruttoareal: 111 m²
Tomteareal: 1 994 m²
Antall rom: 2
Oppholdsrom: 1
Antall soverom: 1
Kommunale avg.: 1 519,-
Ligningsverdi: 295 390,-
Meglers ref.nr.: 5200080

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Langenesvegen 19
5258 Blomsterdalen


Det står en fritidsbolig på eiendommen, men bygningsmassen er i svært dårlig stand, og det må påregnes omfattende renovering.
Byggeår

1946

Bruksareal pr. etasje
Underetasje: 50m²
1. etasje: 31m²
Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.
Tomteareal
1994 m²
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Parkering på eiendommen
Arealbeskrivelse

P-rom inkluderer vindfang, gang, stue, kjøkken, soverom

Beskaffenhet
Eiendommen er opparbeidet og stedvis beplantet med plen, busker og trær. Parkeringsplass og gangvei med belegningsstein. Eiendommen er tilgrodd, tilsvarende for gangvei.
Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket . Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke boligen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.
Ansvarlig Megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
45 20 04 00
pk@kapa.no

Kaland & Partners
Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

15.09.2020 18:54

Diverse
Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke.

Bygningsmassen på eiendommen er i svært dårlig stand, og det må påregnes omfattende renovering. Arealer er hentet fra tidligere takst.

Det er et felles veilag for alle som bor i Langenesveien.

Eiendommen har ubegrenset veirett i i privat vei over Gnr.107 Bnr.4 med utkjørsel i Langenesvegen som vist i vedlagt kartskisse. Med dette menes rett til å kjøre, gå og sykle på en forsvarlig måte på denne veien for å komme seg til og fra Langenesvegen 19. Skissert utkjørsel for Langenesvegen 19 kan endres og tomten kan ha inntil 2 utkjørsler til den private veien. Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

Selger opplyser at de har blitt opplyst fra tidligere eiere at vann og avløp ligger i tomtegrensen. (Langenesveien) Boligen har en brønn i bakkant av tomten og innlagt strøm.

Det foreligger en forhåndskonferanse med kommunen hvor selger ønsker å dele eiendommen i 2, slik at man får 2 eiendommer på ca. 1 mål hver. Dette for å erstatte fritidsboligen og bygge to eneboliger. Det kreves dermed dispensasjon fra KDP grunnet flystøy og veg adkomst/økt trafikk for videre utvikling av eiendommen. Se vedlagte dokumenter i salgsoppgaven.
Tilbehør
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven medfølger kun integrerte hvitevarer.
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelsei kommunens arkiver.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Boligen ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg.
For eiendommen gjelder følgende planer:

Kommuneplan:
- KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018, planid: 65270000, berøringsgrad 100%

Hensynssoner:
- Flystøy gul sone iht. T1442: 2028 og 2060 prognose, berøringsgrad 100%

Kommunedelplan(er):
- YTREBYGDA. KDP MILDEHALVØYA. planid:15740000, berøringsgrad 100%

Arealformål i kommunedelplan:
- Boligområder, berøringsgrad 100%

Restriksjonsområder i kommunedelplan:
- Krav om reguleringsplan, berøringsgrad 100%

Det foreligger planer og godkjente tiltak i nærheten av eiendommen.

Planopplysninger og -kart kan ses hos megler.

Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel eller konsesjonsplikt til eiendommen.
Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter
Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
- Dbnr: 302822-2, tgl. 04.10.1945 - Bestemmelse om gjerde
- Dbnr: 307020-3, tgl. 12.10.1951 - Bestemmelse om gjerde
- Dbnr: 302822-3, tgl. 04.10.1945 - Bestemmelse om veg
- Dbnr: 307020-2, tgl. 12.10.1951 - Bestemmelse om veg
- Dbnr: 605352-1, tgl. 04.07.2016 - Bestemmelse om veg

Dokumentene kan ses hos megler.
Mangler
Tilstandsgrader:
Bygningsmassen på eiendommen er i svært dårlig stand, og det må påregnes omfattende renovering.
 
Se selgers egenerklæring som ligger vedlagt. Dokumentet gir en utdypet beskrivelse av boligen.
Utleieadgang
Eiendommen har kun en boenhet og ingen utleiedel.
Informasjon om vedlegg
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger, meglers egne undersøkelser og er ufullstendig uten alle vedlegg (tilstandsrapport og selgers egenerklæring er vedlagt i salgsoppgave).
 
Interessenter oppfordres til å gjøre en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Eiendommen ligger flott til på Hjellestad. Hytten har en stor og usjenert tomt med landlig, men likevel bynær beliggenhet. Omgivelsene rundt er rolige og barnevennlige hvor det er kort avstand til barnehage og skole.

Det er kort vei til Hjellestad kai, hvor blant annet søndagsåpen butikk ligger.
Er du glad i sjø og båtliv, er det kort avstand til Hjellestad seilforening og Milde båtlag. Området byr på gode muligheter for maritime opplevelser, samt flere steder med gode fiske- og bademuligheter. Ønsker du å nyte vakker natur, må du at turen til Arboretet og Botanisk hage. Her er det flotte parkanlegg og idylliske områder.

Fra eiendommen er det kort kjøretur til Blomsterdalen senter. Dette er et lite sjarmerende lokalsenter med 10 butikker, hvor du finner alt du trenger i hverdagen. Dersom du trenger flere alternativer, sitter du deg i bilen og kjører 10 minutter til Lagunen Storsenter. Her finner du et bredt utvalg av ulike butikker som dekker de fleste behov. Lagunen tilbyr også mange gode spisesteder, og vil etterhvert få treningssenter og kino.

Det er kort avstand til store arbeidsplasser på Sandsli og Kokstad, som Equinor, ABB, Aibel, BKK og Bergen Lufthavn Flesland.

Nærmeste busstopp ligger ca. 300meter fra boligen, og bussen tar deg hele veien til Bergen sentrum. Bussen stopper i Birkelandskrysset hvor du også kan hoppe på bybanen.

Se vedlagt nabolagsprofil/hytteprofil for mer informasjon om hva området har å by på!
Bebyggelsen
Området er hovedsakelig bebygd med eneboliger og rekkehus.
Adkomst
Fra Bergen kjør mot Flesland, og ta til venstre i rundkjøring inn mot Blomsterdalen. Følg Hjellestadvegen (rv 556) ca 2,5-3 km, og ta så til høyre inn Langenesvegen. Følg denne ca. 300 meter. Boligen ligger da på høyre side.

Det vil skiltes med Kaland & Partners visningsskilt ved fellesvisninger.

Prisantydning

3 200 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

3 291 242,-

Total kjøpesum

3 291 242,-

Ligningsverdi

295 390,-

Kommunale avgifter
Kr 1 519 per år
Sum kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget. Det betyr at man som oppdragsgiver hos Kaland & Partners betaler kr 0,- til megler dersom boligen ikke blir solgt og/eller oppdraget trekkes. Det er for øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 59 900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr 15 000,- for tilrettelegging, kr 22 400,- for markedspakke, kr 2 500,- per visning, kr 4 450,- for oppgjørskostnad, kr 412,- for saldoforespørsel, kr 227,- for e-signering og kr 490,- for pantattester/grunnbok.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker advokatbistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet (forsikringen har egenandel). Forsikringen må tegnes senest under kontraktsmøtet. Pris for denne boligen: Kr 9900,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no