• Morten Lie

  Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner

  48 88 84 10 / ml@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Flott leilighet i 4 etasje med 2 soverom – flott utsikt – fast parkering i garasje – umiddelbar nærhet til Sartor

Straumsfjellvegen 9A, 5353 Straume

SOLGT

Straumsfjellvegen 9A
5353 Straume
Straumsfjellet Panorama Sameie

Leiligheten ligger i byggets 4. etasje og inneholder: Entrè/ gang, bad, 2 soverom, bod og stue/ kjøkken med utgang til en østvendt altan på 15,1m².

En fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg - opplyst at det er tilhørende ladepunkt.
Standard
Kaland & Partners ved Morten Lie har gleden av å presentere Straumsfjellvegen 9A som er en 3-roms selveierleilighet i 4 etasje. Av høydepunkter kan det nevnes:

- Østvendt altan på 15,1 m² med utgang fra stue/kjøkken.

- 2 boder, en på 3,4m² i leiligheten og en ekstern bod på 5,1m²

- En fast plass i garasjeanlegg med el-billader.

- Sigdal kjøkkeninnredning

- Parkett på gulv

- Sprinkleranlegg med dyser i alle rom

- Balansert ventilasjonsanlegg med luftfilter på begge soverom og i stue/kjøkken

- Pent helfliset bad

Ellers har boligen følgende standard:

Man kommer inn i en entrè/ gang på ca 4 kvm hvor det er plass til å henge fra seg yttertøy og sette fra seg sko. Her er det parkett på gulv og malt platekledning på vegger.

Videre kommer man inn i en lys og pen stue med store vindusflater som sikrer et godt og naturlig lysinnslipp til rommet. Her er plass til sofagruppe og spisebord. Det er åpen kjøkkenløsning og stue/ kjøkken har et areal på ca 25kvm². Rommet har parkett på gulv og malt platekledning på vegger. Fra stuen er det adkomst til terrasse på 15 kvm.

Sigdal kjøkkeninnredning med slette fronter. Rommet inneholder: Laminert benkeplate, stål vaskekum, komfyrvakt, ventilator og opplegg for oppvaskmaskin. Av integrerte hvitevarer kan disse nevnes: Stekeovn (Miele) og platetopp m/induksjon (AEG).

Hovedsoverom på ca 10kvm med god plass til dobbeltseng. Soverom 2 er på 7,kvm. Parkett på gulv, malt platekledning/betong på vegger og malt betong i himling. God plass til oppbevaring. Generelt lyse og tidsriktige overflater.

Badet i leiligheten har et areal på 4,5kvm. Rommet har keramiske fliser på gulv/vegger og malt platekledning i himling. Det er innfelte spotlights i himling. Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning, vegghengt toalett, innfellbart dusjhjørne, dusjgarnityr og opplegg for vaskemaskin. Det er avtrekksventil i himling.
Byggeår

2018

Bruksareal pr. etasje
Arealer er beregnet av takstmann. Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Arealet er ikke kontrollmålt av megler.
Tomteareal
12766 m²
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Parkering skal skje på anviste/ tilselte plasser i garasjekjellerne. Gjeste parkeringsplasser skal KUN benyttes til dette formål. Opplyst at det er tilhørende ladepunkt.

Avlesning ladepunkt for el-bil: Ved salg av leilighet med el-bilparkering skal strømmåler ved el-bilplass avleses. Målerstand sendes til styret og avregning for forbruk siden forrige avlesning vil da bli gjennomført mot selger. Avlesning gjennomføres hver 6. måned.
Arealbeskrivelse

Entrè/ gang, bad, 2 soverom og stue/ kjøkken.

Oppvarming
El. oppvarming
-Varmekabler på bad.
Balansert ventilasjonsanlegg og vannbåren varme med varmekonvektor i stue/ kjøkken.
Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte attest. Boligen er energimerket Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B. Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften.

Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger.
Tilstandsrapport utført av
Kristoffer Bjerk Hansen, datert 15.01.2021.
Ansvarlig Megler

Morten Lie
Eiendomsmegler | Partner | Faglig Leder
48 88 84 10
ml@kapa.no

Kaland & Partners
Vestkanten Eiendomsmegling AS
Lyderhornsveien 351
Postboks 5 Loddefjord
5881 Bergen
Salgsoppgavedato

06.02.2021 11:07

Byggemåte
Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/ grov pukk på fjell. Grunnmur/ fundamenter av betong. Ytterveggene er utført i trekonstruksjoner med utvendig murpussplater og forblendingsmur. Flat takkonstruksjon. Tekket med takbelegg. Renner og nedløp i aluminium. Beslag/ takhetter i aluminium/ stål.
For en mer utfyllende bygningsmessig beskrivelse av eiendommen se vedlagt boligsalgsrapport utført av Kristoffer Bjerk Hansen.
Grunnarealer
Tomtearealet er felles for sameiet. Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med interne veier, grøntarealer, murer/ bed og diverse årydbusker/ beplantning.
Diverse
Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Planlagt arbeid: På ekstraordinært årsmøte 23.10.19 ble det besluttet å få etablert infrastruktur for el-bil lading i begge garasjer med en kostnadsramme på kr 1 100 000,- Kontrakt inngås med BKK. Se protokoll fra ekstraordinære årsmøtet for ytterligere detaljer.

Innkrevning  til tv/ bredbånd øker fra kr 493,- til kr 523 fra 01.03.2021, grunnet prisøkning på tjenesten.

Energiavregning: Sameiet har inngått avtale med BKK Energiservice og selskapet fakturere den enkelte beboer direkte.
•§ 7 Felleskostnader, gjeldene vedtekter;"Kostnader til seksjonens forbruk av fjernvarme (oppvarming/tappevann), vil fordeles etter faktisk målt forbruk. Seksjonseier betaler et a konto beløp og dette avregnes". Dette er litt misvisende da det p.t. ikke kreves inn via felleskostnadene (a konto som egen kategori), men betales av eier til eksternt firma. Det betales etter forbruk, men ikke til sameiet. Ved eierskifte må målerstand avleses og meldes inn til BKK Energitjenester: https://www.bkk.no/energitjenester
Tilbehør
Lampe over spisebord, kjøleskap og vaskemaskin på bad medfølger ikke handelen. Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven medfølger kun integrerte hvitevarer.
Dyrehold
Dyrehold er tillatt så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Har sameiet forbudt dyrehold, kan brukeren av seksjonen likevel holde dyr dersom gode grunner  taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc eller på annen måte er til ulempe, f.eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert 15.10.2019. Denne kan besiktiges hos megler.
Regler for sameiet
Straumsfjellet Panorama Sameie Org.nr. 918851275

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven §23. Dersom erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted til tross for manglende overskjøting.
Informasjon om borettslag/sameie

Straumsfjellet Panorama Sameie (org.nr. 918851275)

Offentlige planer/konsesjonsplikt
Boligen ligger i et område regulert til Boligbebyggelse. Reguleringsbestemmelser kan besiktiges hos megler.
Kommuneplan og reguleringsplaner kan sees påØygarden kommune sine hjemmesider: www.oygarden.kommune.no eller ved henvendelse til megler.

Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel eller konsesjonsplikt til eiendommen.
Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter
Grunndata
2020/1420494-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  
 01.01.2020 00:00 
 
2017/195130-1/200  Seksjonering  
 03.03.2017 
 opprettet seksjoner:
snr: 178
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 55/16052

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Denne kan sees hos megler.

Rettigheter på andre eiendommer
Ingen rettigheter funnet.
Mangler
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det i hovedsak satt tilstandsgrad 1 på alle bygningsdeler som er vurdert. Tilstandsgrad 3 sittes kun i de tilfeller hvor bygningsdelene har kraftige symptomer. Det oppfordres til å sette seg ekstra godt inn i disse punktene.
 
Se selgers egenerklæring som ligger vedlagt og vedlagt tilstandsrapport utført av takstmann Kristoffer Bjerk Hansen. Dokumentene gir en utdypet beskrivelse av boligen.
Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.

Utleieadgang
Boligen kan helt eller delvis fritt leies ut etter søknad til styret. Korttidsutleie er tillatt for inntil 90 døgn i året, og maks 30 døgn sammenhengende. Sameiets årsmøte kan fatte vedtak hvor grensen for korttidsutleie reduseres til 60 dager i året, eller økes til 120 dager i året.
Eiendommen har kun en boenhet og ingen utleiedel.
Forretningsfører
Obos
Styregodkjennelse
Ervervet krever ikke godkjenning av borettslagets styre. Men det skal sendes melding til styret om ny eier på Straumsfjellet@styrerommet.no
Informasjon om vedlegg
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger, meglers egne undersøkelser og er ufullstendig uten alle vedlegg (tilstandsrapport og selgers egenerklæring er vedlagt i salgsoppgave).
 
-Tilstandsrapport
-Energiattest
-Selgers egenerklæring
-Planinformasjon fra kommunen
-Basiskart

Interessenter oppfordres til å gjøre en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Leiligheten har en utrolig sentral og god beliggenhet i umiddelbar nærhet til Straume. Leiligheten ligger midt i smørøyet, men samtidig adskilt fra selve området rundt Sartor Senter. Umiddelbar nærhet til Sartor Senter som tilbyr absolutt alle de fasiliteter og servicetilbud en trenger i både hverdag og helg. Noen eksempler som kan nevnes er kino, restauranter, bar og utallige butikker. På Straume ligger også Sotra sin hovedbussterminal. I nærområdet er det også idrettsanlegg som Straume Idrettspark, Bildøyhallen og Sotra Arena. Sotra Arena er kommunens nye storstue på hele 9200 kvm. Idrettsparken ved areaen har flere utendørs fotballbaner, samt inne i Arenaen med flere baner for både innendørs fotball og håndball. I dette området er det også flotte turmuligheter.

Ved Sotraheimen, ca. 10-15 minutters gange unna, er det en veldig kjent badeplass. Her er det meget fint opparbeidet med strand og brygge, samt at det er flere fine svaberg en kan benytte til soling og bading. Det er flere flotte bademuligheter i området.

Fra leiligheten regner man ca 15 min kjøretid til Bergen sentrum og ca. 10 min til Loddefjord. Til Ågotnes regner man ca. 15 min kjøretid.

På Straume har man meget gode bussforbindelser i flere retninger som bla. til Bergen sentrum, Loddefjord, Askøy, Ågotnes, Øygarden, Sund m.m.

Straume er en del av Sotra som er under sterk utvikling og området omfattes av kommuneplan som er vedtatt av Fjell kommune i 2011.

Sotra Kystby er navnet på det området på Straume og Bildøy i Fjell kommune som står foran en omfattende byutvikling. Kystbyen vil omfatte industriparken, idrettsanlegget og turområdet i sør, via Sartor Storsenter til Fjell rådhus og helselandsbyen. Videre vil kystbyen omfatte Straumssundet, midtre-Bildøy og Bildetangen lengst nord på Bildøy. Området der Sartor Storsenter ligger i dag vil utgjøre kjernen i kystbyen og er den delen som er omfattet av områdeplanen som Fjell kommune vedtok i juni 2011. Et stort parkeringsanlegg under bakken med plass til 1500 biler fikk fjernet bilparkeringa rundt senteret og gav plass til brede gater med fortau og sykkelveier, koselige gågater og åpne møteplasser. Her er det også kino, flere butikker, restauranter, boliger, servicebygg og kontorareal. Med miljølokk over dagens riksveg 555 vil Fjell rådhus og helselandsbyen bli knyttet tettere opp til handelsområdet i kystbyen. Se mer på www.sotrakystby.no.
Bebyggelsen
Området består hovedsaklig av tilsvarende bebyggelse og næringsbygg.
Adkomst
Fra Bergen sentrum kjører en mot Sotra og tar av til høyre ved avkjørselen til Sartor Senter. Følg veien til venstre og ta til venstre i første  rundkjøringen. Følg veien og ta rett frem i neste rundkjøring.
Det vil bli godt skiltet med Kaland og Partners visningsskilt på felles visningsdager.

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.

Felleskostnader
Kr 1 700,- Mnd
Disse dekker: Garasje, tv/ bredbånd, felles byggforsikring (ikke innboforsikring), vedlikehold og forretningsfører.
Ansvarsforhold fellesutgifter
Kjøper forutsettes ogsåå være innforstått med at felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i sameiets styre eller generalforsamling.
Kommunale avgifter
Kr 9 404 per år
Eiendomskatt
Det er ikke eiendomskatt i Øygarden kommune.
Faste løpende kostnader
Strøm
Kommunale avgifter
Innboforsikring

Listen er ikke uttømmende
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget ihht. Kaland & Partners sin fornøydgaranti. Det betyr at man som selger hos Kaland & Partners betaler kr. 0,- til megler dersom vi ikke får solgt boligen og oppdraget trekkes. Det er for øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 0,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr. 0,- for tilrettelegging, kr. 0,- for markedspakke, kr. 0,- pr. visning, kr. 0,- for oppgjørskostnad, kr. 0,- for saldoforespørsel, kr. 0,- for e-signering og kr. 0,- for pantattester/grunnbok.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker advokatbistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet (forsikringen har egenandel). Forsikringen må tegnes senest under kontraktsmøtet. Pris for denne boligen: Kr 6900,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Finansiering
Handelsbanken tilbyr alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver
i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no

Ingen vedlegg

Go to Top