Velkommen til Kaland & Partners Nybygg!

Hvorfor koble på Kaland & Partners Nybygg tidlig i fasen?

Ved å knytte til seg foretrukket meglerteam så tidlig som mulig, får dere med på laget en sparringspartner som dere kan ha god nytte av i fortsettelsen. Det er definitivt viktig å velge en megler som kjenner markedet. Ikke minst en megler som også har inngående kjennskap til preferanser rundt boligenes kvaliteter, planløsninger og beliggenhet – ikke minst kundens betalingsvilje for kvaliteter og tjenester i og rundt boligene.

Vår klare anbefaling er å velge en samarbeidspartner hvor meglerne selv bistår dere i rådgivningsfasen, slik at også de samme personene fronter salget senere i prosessen. På denne måten er dere sikret et meglerteam som representerer både prosjektet og dere som utbygger på best mulig vis i markedet.

Bli kjent med våre meglere i Nybygg

Vi har til sammen jobbet med prosjektmegling i over 30 år. Vi besitter den nødvendige kunnskap og erfaring til å bistå med utvikling av prosjektet fra i dag og frem til det er salgsklart i markedet. Vi har svært god erfaring med å komme tidlig inn i prosessen, og erfarer at vi kan være en verdifull ressurs og rådgiver både når det gjelder innspill til salgstegninger, størrelser, markedsstrategi, og ikke minst identitet til prosjektet.

Vi har høy kunnskap og kompetanse innen alle aspekt av prosjektmegling, og er opptatt av å yte kvalitet i alle ledd. Vi rendyrker prosjektsalg for å kunne holde 100% fokus på alle prosjektets ulike faser vi skal igjennom. Vi ønsker ikke bare å være til stede i salgsfasen, men delta helt fra dere velger oss som megler – til boligene er overlevert til fornøyde kjøpere.

Daglig leder Thor Kristian Johannessen

Thor-Kristian
Johannessen

Prosjektmegler
Daglig leder | Partner
91 68 86 55 | tkj@kapa.no
Salgsleder Therese Fimland

Therese
Fimland

Prosjektmegler
Salgsleder | Partner
97 72 47 06 | tf@kapa.no
Eiendomsmeglerfullmektig Charlotte Anthun

Charlotte
Anthun

Prosjektmegler
92 88 96 01 | ca@kapa.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe dere med boligprosjektet

  I Orion Prosjekt AS har valg av megler vært vesentlig for vår suksess. Therese og Thor Kristian sin arbeidskapasitet, fokus på detaljer, markedskunnskap og tillit hos våre kunder har i stor grad bidratt til dette. Deres behagelige og tillitsvekkende personlighet har gitt oss mange salg og fornøyde kunder.

  ByBo har hatt et mangeårig samarbeid med Therese og Thor Kristian. De har solgt mange av våre store boligprosjekter i og rundt Bergen. I alle prosjekter har Therese og Thor Kristian kommet tidlig inn i prosessen og tatt eierskap til utviklingen av leilighetene og alt vesentlig markedsmateriell. De er gode sparringpartnere for oss som utbygger. De er positive, konstruktive og kreative men samtidig svært nøyaktige og pålitelige i sitt arbeid. De får også svært gode skussmål fra våre boligkjøpere. Vi gleder oss til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med Therese og Thor Kristian.

  I Langheiane Utvikling AS har valg av riktig konsept og strategi for gjennomføring vært vesentlig for vår suksess. Thor-Kristian og Therese er etter vår vurdering en av de beste i markedet til å treffe på konsept, utforming og pris. Dette gir oss som utbygger en stor gevinst i forhold til realisering av prosjekt. Therese og Thor-Kristian har stor tillit hos våre kunder som gir de beste skussmål.

  Aktuelle nybygg:

  Nordheimsvegen 26
  Fana/Titlestad

  Søreidpollen bygg B & C
  Søreide

  Michael Krohns gate 25-29
  Solheimsviken

  Alvertoppen
  Alversund
  (Utsolgt)

  Bellevue 2
  Fjellsiden
  (Utsolgt)

  Gauksheimvika
  Bekkjarvik
  (Utsolgt)

  Kaland & Partners
  Nybygg

  Marken 19
  5832 Bergen
  55 34 00 00

  Kontakt kontoret
  Veikart til Sentrumskontoret